Detall - habitatge_detall120960933
Tipus de contingut: oficina_habitatge | Dataset: oficines_habitatge_detall
ID
habitatge_detall120960933
Nom oficina
Oficina d'Habitatge
Entitat
Ajuntament de Calella
Adreça
C. Jovara, 149, Local 2 (Plaça Vicenç Ferrer) 08370 Calella
Codi postal
Nom municipi
Localització
41.6133163,2.6604422
Telèfon de contacte
937 697 680
Web
http://www.calella.cat
Horari
Dilluns i dimecres de 9:00 a 14:30h. Servei d'intermediació: dimarts de 9:00 a 12:00h (cita prèvia)
Tipus oficina
Borsa de Lloguer
Serveis
Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08035,08235;Ajuts per al pagament del lloguer|08035,08235;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge|08035,08203,08235;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08035;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08035;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08035;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08035,08235;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08035,08235;Gestió i adjudicació d'habitatge protegit|08035,08235;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08035,08235
Llista de serveis
Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Gestió i adjudicació d'habitatge protegit;Tramitació de cèdules d'habitabilitat
Destinataris dels serveis
08035;08235;08203
Municipi
Tema
8
Comarca
Relació amb el punt
habitatge120960933
Cercador/Codi
nominatim/OK