Detall - habitatge_detall120961094
Tipus de contingut: oficina_habitatge | Dataset: oficines_habitatge_detall
ID
habitatge_detall120961094
Nom oficina
Oficina d'Habitatge de Granollers
Entitat
Granollers Promocions, SA
Adreça
C. Rec, 50 08401 Granollers
Codi postal
Nom municipi
Localització
Telèfon de contacte
938 601 200
Web
http://www.granollers.cat/habitatge
Horari
De dilluns a dijous de 8:30 a 13:00h
Tipus oficina
Oficina integral de Serveis d'Habitatge
Serveis
Ajuts per al pagament del lloguer|08096;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge|08096;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08096;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08096;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08096;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08096;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08096;Gestió i adjudicació d'habitatge protegit|08096
Llista de serveis
Ajuts per al pagament del lloguer;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Gestió i adjudicació d'habitatge protegit
Destinataris dels serveis
08096
Municipi
Tema
8
Comarca
Relació amb el punt
habitatge120961094
Cercador/Codi
nominatim/ZERO_RESULTS