Detall - habitatge_detall121637311
Tipus de contingut: oficina_habitatge | Dataset: oficines_habitatge_detall
ID
habitatge_detall121637311
Nom oficina
Oficina Local d'Habitatge - ADSA
Entitat
Ajuntament de Sant Joan Despí
Adreça
Av. Barcelona, 83-85, 1er (Centre Miquel Martí i Pol)
Codi postal
Nom municipi
Localització
41.3690183,2.0713274
Telèfon de contacte
933 730 761
Web
Horari
Dilluns i dijous de 16:00 a 19:30h i divendres de 9:30 a 14:00h
Tipus oficina
Oficina integral de Serveis d'Habitatge
Serveis
Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08217;Ajuts per al pagament del lloguer|08217;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08217;Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge|08217;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08217;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08217;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08217;Gestió i adjudicació d'habitatge protegit|08217;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial|08217;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08217
Llista de serveis
Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Ens adherit a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge;Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Gestió i adjudicació d'habitatge protegit;Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial;Tramitació de cèdules d'habitabilitat
Destinataris dels serveis
08217
Municipi
Tema
8
Comarca
Relació amb el punt
habitatge121637311
Cercador/Codi
nominatim/OK