Detall - habitatge_detall121647150
Tipus de contingut: oficina_habitatge | Dataset: oficines_habitatge_detall
ID
habitatge_detall121647150
Nom oficina
Oficina de l'Habitatge de Ciutat Vella
Entitat
Ajuntament de Barcelona
Adreça
Pl. Salvador Seguí, 13 08001 Barcelona
Codi postal
Nom municipi
Localització
41.3845052,2.1707457
Telèfon de contacte
010
Web
http://www.bcn.cat/habitatge/welcome.shtml
Horari
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 8:30 a 14:30h; dijous de 8:30 a 20:00h.;;Agost: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30h
Tipus oficina
Oficina integral de Serveis d'Habitatge
Serveis
Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges|08019;Ajuts per al pagament del lloguer|08019;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge|08019;Borsa de Lloguer (Conveni 3)|08019;Gestió borsa d'habitatge de lloguer|08019;Informació i assessorament en matèria d'habitatge|08019;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2)|08019;Tramitació de cèdules d'habitabilitat|08019
Llista de serveis
Ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges;Ajuts per al pagament del lloguer;Assessorament i intermediació per risc de pèrdua de l'habitatge;Borsa de Lloguer (Conveni 3);Gestió borsa d'habitatge de lloguer;Informació i assessorament en matèria d'habitatge;Oficina Local d'Habitatge de gestió i tramitació (conveni 2);Tramitació de cèdules d'habitabilitat
Destinataris dels serveis
08019
Municipi
Tema
8
Comarca
Relació amb el punt
habitatge121647150
Cercador/Codi
nominatim/OK