Detall - 28935
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
28935
Títol
Cisterna de la Torre de Puigfarner
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/cisterna-de-la-torre-de-puigfarner
Bibliografia
JUNYENT MAYDEU, F. et al. (1984): 'Puigfarners', a Catalunya Romànica. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana. Vol. XI: El Bages. PARCERISAS, R. (2000): Memòria d'Aguilar de Segarra. Recull de la vida d'un poble. Centre d'Estudis del Bages.
Centuria
Notes de conservació
No contrastable.
Descripció
Cisterna trapezoïdal excavada en un aflorament de roca al vessant oest de la Torre de Puigfarner. Les seves dimensions són d'1,70 x 1,40 m i 1,2 de fondària. En el moment de visita del lloc per a l'elaboració d'aquesta fitxa no fou localitzable, ja que es troba rere una zona d'accés restringit per una tanca.
Codi d'element
08002-3
Ubicació
Al turó del Puig Farner, a l'oest del terme.
Història
La vinculació nominal que se'n fa amb la Torre de Puigfarner no és necessàriament exacta. L'existència d'una església (Sant Julià de Puigfarner, segle XI) i del lloc d'hàbitat de Puigfarner (amb 7 focs l'any 1365) a la mateixa zona fa pensar en usos productius desvinculats de la torre (PARCERISAS, 2000: 20, 52 i 67).
Coordenades
41.7088400,1.5661200
UTM X
380708
UTM Y
4618443
Any
Municipi
08002
Nom del municipi
Aguilar de Segarra
Tipus d'accés
Restringit
Estat de conservació
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08002/28935-foto-08002-3-2.jpg
Estil
Medieval
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Jaciment arqueològic
Titularitat
Privada
Ús actual
Sense ús
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2020-07-14 00:00:00
Autor de la fitxa
Xavier Bermúdez, iPAT Serveis Culturals
Autor de l'element
Observacions
Malgrat que al Catàleg de béns a protegir (POUM 2004) aquest element es fitxa individualment, mentre que no hi consta la Torre de Puigfarner, a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya ambdós queden integrats en una única fitxa.
Codi de l'estil
85
Codi de la tipologia
1754
Codi de tipologia a sitmun
1.4
Protecció id
Comarca
7