Detall - 28951
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
28951
Títol
Murs de Cal Centelles
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/murs-de-cal-centelles
Bibliografia
PARCERISAS, R. (2000): Memòria d'Aguilar de Segarra. Recull de la vida d'un poble. Centre d'Estudis del Bages.
Centuria
XVI
Notes de conservació
Restes molt parcials del que havia estat l'antic casal.
Descripció
Cal Centelles es troba avui reduït als seus murs perimetrals i a alguns dels edificis dedicats a tasques productives. Es tracta de l'única casa situada al sud del camí principal que passa pel nucli de les Coromines, i es troba encarada a l'església de Nostra Senyora de les Coromines i el cementiri. Els murs perimetrals que en resten són fets amb blocs petits i mitjans desbastats, disposats amb la tècnica de pedra seca. El seu traçat forma un polígon que, si bé té la forma bàsica d'un rectangle orientat est-oest, té múltiples xamfrans per adaptar-se al traçat dels camins.
Codi d'element
08002-19
Ubicació
Veïnat de les Coromines, a l'oest del terme.
Història
Cal Centelles havia estat una de les cases més riques de la contrada. L'any 1681 s'emparentaren amb la baixa noblesa de la zona mitjançant el matrimoni de l'hereu de Cal Centelles amb la filla del baró d'Altet i senyor de Lluçà. Al cadastre de l'any 1716, era la casa amb més valor de tot el terme, 200 lliures (seguida de lluny per la segona, Cal Ribera, amb 80 lliures, que també era propietat dels Centelles). No obstant, a finals del segle XVIII els Centelles acumulaven molts deutes, i a finals del segle XIX van haver de vendre la major part de les propietats, deixaren la casa i l'hereu s'embarcà cap a Colòmbia (PARCERISAS, 2000: 108, 117, 119, 135 i 181).
Coordenades
41.7190100,1.5782100
UTM X
381733
UTM Y
4619556
Any
Municipi
08002
Nom del municipi
Aguilar de Segarra
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Regular
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08002/28951-foto-08002-19-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08002/28951-foto-08002-19-3.jpg
Estil
Modern
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Element arquitectònic
Titularitat
Privada
Ús actual
Estructural
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2019-11-19 00:00:00
Autor de la fitxa
Xavier Bermúdez, iPAT Serveis Culturals
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
94
Codi de la tipologia
47
Codi de tipologia a sitmun
1.3
Protecció id
Comarca
7