Detall - 38636
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
38636
Títol
CASANOVA DE SERRAPINYANA
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/casanova-de-serrapinyana
Bibliografia
Cadastre d'Avià de 1767. Amillarament de 1862 i de 1879. (Arxiu Municipal d'Avià).
Centuria
XVIII
Notes de conservació
Descripció
Masia construïda seguint l'estructura de tres cossos i ampliada amb un seguit d'afegits. És coberta amb teulada a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana que s'obre a migdia amb una era al davant. Davant hi ha un porxo suportat amb un pilar de pedra i tres de maó. A un dels pilars del porxo hi ha la data 1767 gravada a la pedra. Les parets són de pedra barrejada les finestres amb llindes i muntants de pedra. La porta principal és allindada, amb llinda de fusta que té la data 1729 quasi esborrada. El terra del primer pis és de lloses de pedra suportades per un embigat de roure i llates. A la cuina hi ha una porta que té gravada al muntant la data 1789. A la cuina es conserva la campana del foc a terra característica de la zona, així com un forn de pa. Al costat de la casa i també obert a l'era hi ha un cobert amb pilars de pedra que subjecten un tancament de fusta i que és de la mateixa època que la casa.
Codi d'element
08011-112
Ubicació
Clarà. Costa del Pou. 08610 AVIÀ
Història
Aquesta casa seria construïda com masoveria de Serrapinyana, per això porta el sobrenom de Nova, a inicis del segle XVIII. Al Cadastre de 1767 Josep Serrapiñana consta com a propietari del manso Santana (Casanova de Serrapinyana), que també tenia Serrapinyana. Al 1879 els dos masos eren de Josefa Vila. El fet de trobar bases de premses de biga a la zona confirma l'antiga utilització del lloc per al cultiu de la vinya a l'edat mitjana.
Coordenades
42.0732300,1.8051800
UTM X
401161
UTM Y
4658598
Any
1729
Municipi
08011
Nom del municipi
Avià
Tipus d'accés
Restringit
Estat de conservació
Regular
Imatges
Estil
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2021-09-21 00:00:00
Autor de la fitxa
María del Agua Cortés Elía
Autor de l'element
Observacions
Als entorns hi ha tres contrapesos de premsa de biga de pedra dels que s'ha fet fitxa.
Codi de l'estil
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
14