Detall - 47783
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
47783
Títol
Edificacions del carrer Andreu Cerdà
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/edificacions-del-carrer-andreu-cerda
Bibliografia
<p>PASQUAL SANGRÀ, Joaquim (1983), 'Fitxa del Inventari de Patrimoni Cultural Europeu', Col·legi d'Arquitectes de Barcelona RIERA I BAGUÉ, Josep M. (1995). «Fitxa del Pla especial del catàleg de patrimoni arquitectònic i natural de Corbera de Llobregat». Corbera de Llobregat: Ajuntament de Corbera de Llobregat.</p>
Centuria
XIX-XX
Notes de conservació
Descripció
<p>Conjunt d'edificis d'habitatges entre mitjeres construïdes al llarg del carrer durant els segles XIX i XX. Alguns són obrats amb pedra molera vermella i disposen de llindes i brancals; altres són més moderns i presenten detalls de gust modernista, amb elements de forja a balcons i reixes, o balustres de pedra artificial a balcons. En general, els habitatges tenen alçades de planta i pis o de planta i dos pisos.</p>
Codi d'element
08072-49
Ubicació
C/ Andreu Cerdà, 1-44
Història
<p>En algunes de les cases del conjunt s'hi poden observar inscripcions de dates com 1880, 1895 i altres. En general, totes presenten una pàtina rosenca, la qual no ha perdut encara tot i la pavimentació del carrer. D'altra banda, Andreu Cerdà va ser un dirigent polític local durant el primer terç del segle XX (concretament va ser «jefe local de la Unión Patriótica» durant la dictadura del general Miguel Primo de Rivera) i, alhora, un mecenes.</p>
Coordenades
41.4175800,1.9232300
UTM X
410015
UTM Y
4585673
Any
Municipi
08072
Nom del municipi
Corbera de Llobregat
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08072/47783-foto-08072-49-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08072/47783-foto-08072-49-2.jpg
Estil
Popular|Contemporani
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Conjunt arquitectònic
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2020-09-22 00:00:00
Autor de la fitxa
Agustí G. Larios, Helena Garcia Navarro
Autor de l'element
Observacions
Tot i que la majoria d'edificis segueixen un mateix estil, hi ha alguna excepció.
Codi de l'estil
119|98
Codi de la tipologia
46
Codi de tipologia a sitmun
1.2
Protecció id
Comarca
11