Detall - 64594
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
64594
Títol
La Calsina
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/la-calsina
Bibliografia
<p>AAVV (2006) Inventari de Construccions en Sòl no Urbanitzable, Ajuntament de Marganell. AAVV (2007) Pla Especial d'Identificació i Regulació de les Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable Susceptibles de Recuperació o de Preservació, Ajuntament de Marganell. FORESTAL CATALANA, S.A. (1995) Inventari de Patrimoni Cultural del Pla d'Ús i Gestió del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. HUÉLAMO, J.M.; SOLIAS, J.M. (2007) )Inventari del Patrimoni Cultural del Parc Natural de la muntanya de Montserrat, Generalitat de Catalunya.</p>
Centuria
XVI
Notes de conservació
Descripció
<p>Conjunt arquitectònic format per la masia de quatre crugies, la masoveria adossada, els annexes constituïts per corts i coberts, i la capella de Santa Anna. Dins la seva finca hi ha dos forns de calç, que presumiblement són els que donen el nom al conjunt. El volum principal és de planta baixa, pis i golfes, amb la coberta a dos vessants que desaigüen a la façana principal i posterior. A la façana principal hi té el portal descentrat d'arc de mig punt adovellat, sobre del qual hi ha una finestra de pedra carejada i llinda plana. A la planta baixa també hi ha dos finestrals arrebossats i al primer pis tres finestres de pedra carejada i llinda plana (una de les quals té l'any '1673' inscrit) i un finestral arrebossat amb sortida a un balcó. Adossat a la façana principal, a l'extrem de garbí, hi ha cos de planta baixa i pis, amb la coberta que segueix la principal, i que es troba obert al primer pis amb una galeria de cinc pòrtics d'arc de mig punt arrebossat. Des d'un d'aquests pòrtics comença una escala que permet accedir a la galeria des del pati central. La masia es troba connectada a través de la galeria amb la masoveria, que es troba adossada a la que es correspon amb la façana de mestral. Aquesta és de planta baixa, pis i golfes, amb la coberta com la principal, tot i que és superior en alçada respecte el volum constituït per la masia. Totes les obertures d'aquest volum són arrebossades, i la porta d'accés es troba a la façana de mestral. Antigament, des de la masia hi havia accés a la masoveria, però es va tapar, i posteriorment es va ampliar la masia prenent una part de la masoveria. Entre la masoveria i el cos de la galeria hi ha un altre cos de planta baixa i pis i la coberta com la principal. Des d'aquest comença una lliça i un baluard que envolten la finca. Davant la façana principal hi ha la capella, d'una sola nau i absis semicircular. A la façana posterior hi ha adossat un cos modern, i davant d'aquest hi ha, situades de forma perpendicular, les corts. En aquests annexes hi ha tres tines quadrangulars encaironades (n'hi ha dues més de tapades davant la façana principal), així com un portal amb la inscripció '1719'. Un edifici modern tanca aquest espai amb un pati central. A l'interior, alguns dels sostres de la planta baixa són amb volta de pedra i d'altres amb cairats de fusta, mentre als pisos superiors tots són de cairats de fusta. Algunes de les habitacions tenen el sostre motllurat amb guix, i els de la sala principal ho havien estat. En aquesta sala hi ha mobles antics i la part exterior d'un antic rellotge de paret que, entre d'altres coses, va ser robat. A la planta baixa s'hi conserva el trull d'oli. El paviment és de la tova original en pràcticament totes les estances.</p>
Codi d'element
08242-11
Ubicació
Parc Natural de Montserrat
Història
Coordenades
41.6216100,1.8199300
UTM X
401692
UTM Y
4608438
Any
Municipi
08242
Nom del municipi
Marganell
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08242/64594-foto-08242-11-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08242/64594-foto-08242-11-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08242/64594-foto-08242-11-3.jpg
Estil
Popular|Modern
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Conjunt arquitectònic
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2020-09-28 00:00:00
Autor de la fitxa
J.M. Huélamo i M-Lloret - KuanUm
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
119|94
Codi de la tipologia
46
Codi de tipologia a sitmun
1.2
Protecció id
Comarca
7