Detall - 64598
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
64598
Títol
Ca n'Oliver
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/ca-noliver-1
Bibliografia
<p>AAVV (2006) Inventari de Construccions en Sòl no Urbanitzable, Ajuntament de Marganell. AAVV (2007) Pla Especial d'Identificació i Regulació de les Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable Susceptibles de Recuperació o de Preservació, Ajuntament de Marganell. FORESTAL CATALANA, S.A. (1995) Inventari de Patrimoni Cultural del Pla d'Ús i Gestió del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. HUÉLAMO, J.M.; SOLIAS, J.M. (2007) )Inventari del Patrimoni Cultural del Parc Natural de la muntanya de Montserrat, Generalitat de Catalunya.</p>
Centuria
XVIII
Notes de conservació
Descripció
<p>Masia que es troba en una zona agrícola dins el parc natural de Montserrat. És de planta baixa i pis amb la coberta a dos vessants que desaigüen a les façanes laterals. Adossat en paral·lel a la façana principal, i sobresortint respecte aquesta, hi ha un volum de dos nivells i coberta d'un vessant que desaigua a la principal. Està oberta a la façana amb una galeria al pis superior, amb petits pòrtics d'arc de mig punt. Aquest volum es troba cobert de vegetació trepadora. La façana principal presenta tres obertures centrades en cada pis. A la planta baixa hi trobem el portal de pedra carejada i llinda plana i dues finestres de pedra sense carejar (obertes modernament). Al primer pis hi ha tres finestres de pedra carejada. Tant a les façanes laterals com posterior hi ha distribuïdes aleatòriament finestres de pedra carejada amb finestres de pedra sense carejar (també obertes en els últims anys). L'acabat exterior és la pedra vista. El ràfec presenta dues fileres de rajols i teula ceràmica, amb pintura vermella de dents de llop. Davant la façana principal hi ha la que havia estat la pallissa, amb els murs totalment coberts de vegetació.</p>
Codi d'element
08242-15
Ubicació
Parc Natural de Montserrat
Història
Coordenades
41.6277600,1.7889600
UTM X
399121
UTM Y
4609156
Any
Municipi
08242
Nom del municipi
Marganell
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08242/64598-foto-08242-15-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08242/64598-foto-08242-15-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08242/64598-foto-08242-15-3.jpg
Estil
Contemporani|Popular|Modern
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2020-09-28 00:00:00
Autor de la fitxa
J.M. Huélamo i M.Lloret - KuanUm
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
98|119|94
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
7