Detall - 64610
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
64610
Títol
Casa a la font dels Monjos
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/casa-a-la-font-dels-monjos
Bibliografia
<p>AAVV (2006) Inventari de Construccions en Sòl no Urbanitzable, Ajuntament de Marganell. AAVV (2007) Pla Especial d'Identificació i Regulació de les Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable Susceptibles de Recuperació o de Preservació, Ajuntament de Marganell. FORESTAL CATALANA, S.A (1995) Inventari de Patrimoni Cultural del Pla d'Ús i Gestió del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. HUÉLAMO, J.M.; SOLIAS, J.M. (2007) )Inventari del Patrimoni Cultural del Parc Natural de la muntanya de Montserrat, Generalitat de Catalunya.</p>
Centuria
XIX
Notes de conservació
Descripció
<p>Casa situada a peu de carretera, a l'altre costat de la Font dels Monjos. És de planta baixa i pis, amb la coberta que desaigua a quatre vessants. Va ser construïda en una zona amb desnivell, de manera que per la façana posterior guanya un nivell d'alçat. Totes les obertures que presenta són ceràmiques d'arc escarser, trobant-se distribuïdes segons una disposició simètrica. Les superiors de la façana principal tenen balcó la central i balustrada les laterals. El nivell de forjat del primer pis es tradueix a l'exterior amb decoració ceràmica. L'acabat exterior és arrebossat i pintat de color cru a la façana principal, i la resta de pedra vista.</p>
Codi d'element
08242-27
Ubicació
Parc Natural de Montserrat
Història
Coordenades
41.6098100,1.8218200
UTM X
401831
UTM Y
4607126
Any
Municipi
08242
Nom del municipi
Marganell
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08242/64610-foto-08242-27-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08242/64610-foto-08242-27-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08242/64610-foto-08242-27-3.jpg
Estil
Popular|Contemporani
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Sense ús
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2020-09-28 00:00:00
Autor de la fitxa
J.M. Huélamo i M.Lloret - KuanUm
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
119|98
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
7