Detall - 64624
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
64624
Títol
Cal Josepó
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-josepo
Bibliografia
<p>AAVV (2006) Inventari de Construccions en Sòl no Urbanitzable, Ajuntament de Marganell. AAVV (2007) Pla Especial d'Identificació i Regulació de les Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable Susceptibles de Recuperació o de Preservació, Ajuntament de Marganell.</p>
Centuria
XVIII
Notes de conservació
Descripció
<p>Masia que es troba situada en un marge davant la riera de Marganell. És de planta baixa, pis i golfes amb la coberta a dos vessants que desaigüen a la façana principal i posterior. La façana principal, orientada a sol ixent, té en un extrem el portal de pedra carejada i llinda plana, i sobre d'aquest hi ha una finestra de pedra carejada a cada pis, trobant-se la del primer pis inscrita amb l'any '1771'. La resta de la façana principal, a la planta baixa i al primer pis, està tapada per un cos annex afegit, de dos nivells d'alçat i que es troba obert per migdia a l'altura del primer pis. La façana de migdia té quatre obertures distribuïdes de forma aleatòria; dues són de pedra carejada, una d'arrebossada i una altra en forma de portal fet amb pedra sense carejar amb llinda a plec de llibre. Aquest portal es troba situat a l'alçada del primer pis, pel que probablement hi havia hagut una escala per a accedir-hi (o bé pot tractar-se d'un finestral ampliat). A la façana de ponent hi ha adossats dos cossos més que segueixen el pendent de la vessant del volum principal; el primer té tres nivells d'alçat, trobant-se obert al superior, pel que és visible que s'han substituït les bigues originals per d'altres de formigó; l'altre cos es troba enretirat respecte la façana de migdia i té dos nivells d'alçat. Aquest últim consta d'un petit portal orientat a migdia, i a ponent té dues obertures de pedra carejada. La façana posterior, al trobar-se construïda aprofitant el desnivell del terreny, tan sols presenta dos nivells d'alçat, i té poques obertures, fetes de pedra sense carejar. L'acabat exterior és de carreus poc escairats de petites i mitjanes dimensions, excepte a les cantonades, on són més grans i es troben més ben escairats. Especialment a la façana posterior, hi ha restes de l'arrebossat original.</p>
Codi d'element
08242-41
Ubicació
A prop del Raval del Cisó
Història
Coordenades
41.6418700,1.7957800
UTM X
399711
UTM Y
4610715
Any
1771
Municipi
08242
Nom del municipi
Marganell
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08242/64624-foto-08242-41-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08242/64624-foto-08242-41-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08242/64624-foto-08242-41-3.jpg
Estil
Contemporani|Popular|Modern
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2020-09-28 00:00:00
Autor de la fitxa
M.Lloret - KuanUm
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
98|119|94
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
7