Detall - 64625
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
64625
Títol
Cal Jai
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-jai
Bibliografia
<p>AAVV (2006) Inventari de Construccions en Sòl no Urbanitzable, Ajuntament de Marganell. AAVV (2007) Pla Especial d'Identificació i Regulació de les Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable Susceptibles de Recuperació o de Preservació, Ajuntament de Marganell.</p>
Centuria
XIX
Notes de conservació
Descripció
<p>Masia que es troba en una zona agrícola, propera a diverses construccions rurals. És de planta baixa i pis, i té la coberta a dos vessants que desaigüen a les façanes laterals. El portal, que es troba descentrat, és de llinda ceràmica a plec de llibre i brancals de pedra carejada. Al costat d'aquest s'ha obert modernament una finestra de majors dimensions que la resta. Sobre el portal i aquesta finestra n'hi ha dues més de ceràmiques, i al costat de la central hi ha un rellotge de sol circular que es troba força desdibuixat i que conserva l'agulla. A l'altre extrem de la façana hi ha dues finestres de pedra carejada, essent la de la planta baixa de reduïdes dimensions. A la façana de garbí s'hi ha adossat un cos de planta baixa i pis amb la coberta que segueix la del volum principal, i està obert amb finestres de notables dimensions. Aquest s'estén fins a la façana posterior, on es troba amb un altre cos adossat de planta baixa i pis i coberta a dos vessants, i que té accés directament pel primer pis a través d'unes escales. Davant la façana de xaloc hi ha un altre volum annex, d'un sol nivell, situat de forma perpendicular al volum principal, pel que la coberta desaigua a les que serien la façana principal i posterior. Aquest afegit ha estat obert modernament amb una porta de garatge. L'espai entre ambdós volums es troba resolt amb un petit cobert amb bigues de fusta que s'obre a sol ixent. L'acabat exterior de tota la construcció és la pedra vista, excepte el cos afegit de garbí, que està arrebossat amb pòrtland i a la planta baixa cobert amb pedra moderna. A pocs metres en direcció mestral s'hi conserva una tina dins una construcció quadrangular, i la barraca de vinya que hi havia dins la finca es troba esfondrada.</p>
Codi d'element
08242-42
Ubicació
A Ponent del nucli de Marganell
Història
Coordenades
41.6423900,1.7854900
UTM X
398855
UTM Y
4610785
Any
Municipi
08242
Nom del municipi
Marganell
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08242/64625-foto-08242-42-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08242/64625-foto-08242-42-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08242/64625-foto-08242-42-3.jpg
Estil
Popular|Contemporani
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2020-09-28 00:00:00
Autor de la fitxa
M.Lloret - Kuanum
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
119|98
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
7