Detall - 64634
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
64634
Títol
Cal Jan Pere
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-jan-pere
Bibliografia
<p>AAVV (2006) Inventari de Construccions en Sòl no Urbanitzable, Ajuntament de Marganell. AAVV (2007) Pla Especial d'Identificació i Regulació de les Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable Susceptibles de Recuperació o de Preservació, Ajuntament de Marganell.</p>
Centuria
XIX
Notes de conservació
Descripció
<p>Masia que es troba en una zona agrícola, envoltada d'altres edificacions rurals. És de planta baixa i dos pisos, i té la coberta a dos vessants que desaigüen a les façanes laterals. Consta d'un cos adossat a garbí, de planta baixa i pis amb la coberta a dos vessants que desaigüen a migdia i a ponent. Tant a tramuntana com a garbí hi ha adossats uns coberts d'un sol nivell d'alçat i un sol vessant, essent el primer arrebossat i el segon amb maó vist. L'accés es troba a tramuntana, amb una porta arrebossada, com ho són les finestres d'aquesta façana. A la resta de façanes són de pedra sense carejar, excepte les tres de migdia que modernament s'han ampliat i són arrebossades. L'acabat exterior és la pedra vista.</p>
Codi d'element
08242-51
Ubicació
Pla de Cal Tinet
Història
Coordenades
41.6433300,1.7897800
UTM X
399214
UTM Y
4610884
Any
Municipi
08242
Nom del municipi
Marganell
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08242/64634-foto-08242-51-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08242/64634-foto-08242-51-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08242/64634-foto-08242-51-3.jpg
Estil
Popular|Contemporani
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2020-09-28 00:00:00
Autor de la fitxa
M.Lloret - Kuanum
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
119|98
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
7