Detall - 65786
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
65786
Títol
Les Canals dels Llucs
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/les-canals-dels-llucs
Bibliografia
Centuria
XVIII
Notes de conservació
A causa del desús es va deteriorant progressivament i la teulada del volum antic es troba parcialment aterrada.
Descripció
Les Canals està situada en una zona lleugerament elevada a l'est de la riera de Merlès, al nord de cal Pau Serrador i cal Jaume. Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per dos volums principals separats per uns metres i dedicats a l'habitatge. El volum més petit, de planta baixa i primer pis, és alhora el més antic, mentre que el modern compta també amb el nivell de golfes. Ambdós estan bastits amb murs de càrrega de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior en els dos casos, tot i que no coincideixen en orientació ja que el volum antic s'orienta a l'est i el modern al sud. La façana principal del volum antic, orientada a l'est, presenta estructures bastides amb murs de maçoneria de pedra i també amb obra vista, adossades a dreta i esquerra de la façana. Al centre hi ha un portal emmarcat amb pedra treballada i la data de 1748 junt amb una creu intercalada a la llinda. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra treballada. La façana nord es troba molt coberta de vegetació. S'hi intueixen dues finestres a nivell de primer pis, una emmarcada amb pedra treballada actualment tapiada i una de reformada. La façana oest conté petits contraforts a nivell de planta baixa sobre els que hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada i una emmarcada simplement amb pedra treballada. Al primer pis hi ha dues finestres més, una emmarcada amb pedra treballada i l'altra reformada. La façana sud té diverses estructures adossades que s'uneixen amb el volum modern, algunes de les quals es troben en un nivell força inferior respecte la masia a causa de l'important desnivell sobre el que s'assenta. En el tram de la façana visible no hi ha cap obertura. La façana principal del volum modern, orientada al sud, presenta a nivell de planta baixa dues portes emmarcades amb brancals de pedra treballada i llinda d'arc rebaixat de maó i tres finestres emmarcades amb maó. Al primer pis hi ha una galeria de punta a punta formada per cinc obertures d'arc rebaixat, dues de les quals es troben tapiades, emmarcades amb maó i sustentades per pilars de maó, exceptuant-ne un de pedra. A les golfes es repeteix la disposició amb una altra galeria de cinc obertures d'arc rebaixat, tot i que en aquest cas són de menor alçada. Com al primer pis, dues de les obertures estan tapiades. La façana est conté un portal d'arc rebaixat emmarcat amb pedra treballada tapiat. Al primer pis hi ha una porta emmarcada amb maó amb unes escales de pedra que hi accedeixen, a més d'una finestra emmarcada amb brancals de maó i llinda de pedra. A les golfes hi ha dos grans finestrals emmarcats amb maó actualment tapiats. Resulta destacable un dels carreus que formen la cantonada amb la façana nord, on hi ha la inscripció 'ANY 1915'. La façana nord conté dues espitlleres reformades a la planta baixa, dues finestres al primer pis, una emmarcada amb maó i l'altra amb pedra i maó, i una finestra emmarcada amb maó a les golfes. La façana oest, parcialment adossada a les estructures que hi ha al voltant del volum antic, forma un queixal. Conté a nivell de primer pis dues finestres emmarcades amb maó i a les golfes, la continuació de la galeria de la façana sud amb tres obertures d'arc rebaixat emmarcades amb maó i actualment tapiades. Completa el conjunt de la masia, una pallissa de dos nivells bastida amb murs de maçoneria de pedra ubicada a l'est dels dos volums.
Codi d'element
08255-30
Ubicació
Sector sud-oest del terme municipal
Història
Coordenades
41.9587200,1.9080700
UTM X
409510
UTM Y
4645770
Any
Municipi
08255
Nom del municipi
Santa Maria de Merlès
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Regular
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08255/65786-foto-08255-30-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08255/65786-foto-08255-30-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08255/65786-foto-08255-30-3.jpg
Estil
Contemporani|Modern
Protecció
Inexistent
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Conjunt arquitectònic
Titularitat
Privada
Ús actual
Sense ús
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2023-08-02 00:00:00
Autor de la fitxa
Jordi Compte i Marta Homs
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
98|94
Codi de la tipologia
46
Codi de tipologia a sitmun
1.2
Protecció id
Comarca
14