Detall - 65803
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
65803
Títol
El Bosc
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/el-bosc-1
Bibliografia
Centuria
XVIII
Notes de conservació
Descripció
El Bosc està situada uns 150 metres a l'oest del petit nucli de cases que envolten l'església de Sant Pau de Pinós. Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions, formada per una volum principal de planta baixa, primer pis i golfes i diverses estructures molt derruïdes adossades al nord i a l'est. Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra, amb carreus treballats delimitant les cantonades i la teulada és de doble vessant, amb aigües a les façanes principal i posterior. La façana principal, orientada a l'est, té un petit pati al davant, delimitat amb murs de pedra i amb un accés principal d'arc de mig punt lleugerament rebaixat i adovellat. Pròpiament a la façana s'hi observa un portal emmarcat amb pedra treballada, sobre el quals s'aprecia la data de 1981 indicant la última reforma de l'edifici, amb una finestra emmarcada amb pedra treballada a cada costat. Al primer pis hi ha un balcó emmarcat amb pedra treballada, la llinda del qual està decorada amb un petit arc conopial i diversos motius geomètrics entre dos creus, i una finestra emmarcada amb pedra treballada a cada costat. A les golfes hi ha tres finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada. La façana nord conté una porta emmarcada amb pedra treballada convertida en finestra a la planta baixa, dues finestres emmarcades amb pedra treballada al primer pis i dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada a les golfes. La façana oest té a nivell de planta baixa, una antic forn de pa, tapiat i sense la volta. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada i amb decoracions dentades decorant la llinda, i a les golfes, una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada. La façana sud, on el parament conserva restes d'arrebossat, conté a nivell de planta baixa, una porta emmarcada amb pedra treballada i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada, un brancal de la qual és una antiga llinda amb decoració d'arc conopial i diverses decoracions quadrades. Al primer pis hi ha dues finestres, una emmarcada amb pedra treballada i l'altra amb pedra bisellada, i a les golfes hi ha una finestra emmarcada amb pedra treballada i una obertura de grans dimensions emmarcada amb un arc rebaixat de maó.
Codi d'element
08255-47
Ubicació
Sector sud del terme municipal
Història
Coordenades
41.9703200,1.9539900
UTM X
413331
UTM Y
4647010
Any
Municipi
08255
Nom del municipi
Santa Maria de Merlès
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08255/65803-foto-08255-47-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08255/65803-foto-08255-47-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08255/65803-foto-08255-47-3.jpg
Estil
Contemporani|Modern
Protecció
Inexistent
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2023-08-02 00:00:00
Autor de la fitxa
Jordi Compte i Marta Homs
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
98|94
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
14