Detall - 65805
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
65805
Títol
El Pla de Pinós
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/el-pla-de-pinos
Bibliografia
IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.
Centuria
XVIII
Notes de conservació
A causa del desús, l'edifici es deteriora progressivament.
Descripció
El Pla de Pinós està situada al nucli de Sant Pau de Pinós, quedant adossat al sud-est de l'església. Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta rectangular i de planta baixa, primer pis i golfes i diverses estructures adossades al voltant, especialment al sud. Està bastida amb murs de maçoneria amb molt morter amb cantonades diferenciades amb carreus treballats, alguna de les quals ha quedat integrada al mur denotant una ampliació. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals. La façana principal, orientada al sud, està dominada per un cos ampliat a l'edifici amb obra vista i té un pati tancat al davant, delimitat amb diverses estructures bastides amb murs de maçoneria de pedra i obra vista, i amb l'accés principal orientat a l'est. Pròpiament a la façana hi ha dues obertures d'arc rebaixat emmarcades amb maó als tres nivells, formant un porxo a la planta baixa i una galeria al primer pis i a les golfes. També hi ha un balcó emmarcat amb maó al primer pis i una finestra emmarcada amb maó a les golfes. La façana est conté a nivell de planta baixa tres petites obertures, dues de les quals emmarcades amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis hi ha tres finestres emmarcades amb pedra bisellada i a les golfes, una finestra emmarcada amb maó i una altra amb pedra bisellada. A la part esquerra de la façana hi ha estructures adossades i a uns metres, l'antiga pallissa de dos nivells, bastida amb murs i pilars de maçoneria de pedra i actualment sense coberta. La façana nord delimita pel sud al cementiri, al que es troba adossat. En la façana s'observa un pany de mur amb grans carreus i una única obertura, una finestra emmarcada amb maó a nivell de primer pis. La façana oest està adossada en el seu extrem esquerre a l'església de Sant Pau de Pinós a través de la sagristia que s'estén a la part posterior de l'església. Al centre de la façana hi ha adossada una estructura de planta quadrada bastida amb obra vista que correspon a la cisterna i que té un accés lateral emmarcat amb monòlits de pedra treballada. A nivell de planta baixa hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra bisellada, extremadament erosionada i una porta emmarcada amb pedra bisellada i la data de 1763 inscrita a la llinda, molt erosionada. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada tapiades, dues finestres emmarcades amb maó i la obertura que dóna accés a la cisterna, emmarcada amb pedra motllurada i amb una creu sobre una base triangular picada a la llinda. A les golfes hi ha tres finestres emmarcades amb pedra bisellada, dues de les quals tapiades, i dues finestres emmarcades amb maó. En l'extrem dret es troba el volum adossat al sud amb obra vista que en aquesta façana no conté obertures.
Codi d'element
08255-49
Ubicació
Sector sud del terme municipal
Història
El Pla de Pinós es troba documentat en el fogatge de 1553, dins la parròquia de Sant Pau de Pinós. L'edifici actual fou bastit probablement als segle XVII i XVIII amb ampliacions i reformes posteriors.
Coordenades
41.9705400,1.9560100
UTM X
413499
UTM Y
4647032
Any
Municipi
08255
Nom del municipi
Santa Maria de Merlès
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Regular
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08255/65805-foto-08255-49-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08255/65805-foto-08255-49-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08255/65805-foto-08255-49-3.jpg
Estil
Contemporani|Modern
Protecció
Inexistent
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Sense ús
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2023-08-02 00:00:00
Autor de la fitxa
Jordi Compte i Marta Homs
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
98|94
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
14