Detall - 67860
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
67860
Títol
Plaça de l'Ajuntament, 4
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/placa-de-lajuntament-4
Bibliografia
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)
Centuria
Sense data
Notes de conservació
Segons la normativa del Pla Especial, cal preservar la tipologia constructiva de l'edifici, la seva forma parcel·lària i l'alçada actual. Si s'obren portes en la planta baixa s'hauran d'alinear verticalment amb els balcons dels pisos alts.
Descripció
Edifici de tres plantes (pb + 2p) mostra de l'arquitectura popular sitgetana. Façana de gran senzillesa, amb obertures rectangulars, llevat del portal de la planta baixa conformat per brancals de pedra i arc adovellat rebaixat. La planta inferior presenta quatre obertures, tot seguint l'esquema porta-finestra-finestra-porta; en els pisos superiors s'identifiquen dos balcons i una finestra alineada a la banda dreta del frontis. Els balcons mostren volada d'obra i reixes metàl·liques de factura recent. En el coronament de la façana s'identifica la tortugada i una barana d'obra llisa del terrat transitable de la finca, en el que es localitza un cos construït lateral.
Codi d'element
08270-2
Ubicació
Plaça de l'Ajuntament, 4
Història
Coordenades
41.2349700,1.8115100
UTM X
400401
UTM Y
4565522
Any
Municipi
08270
Nom del municipi
Sitges
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67860-foto-08270-2-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67860-foto-08270-2-2.jpg
Estil
Contemporani|Popular
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2019-11-29 00:00:00
Autor de la fitxa
Núria Nolasco Azuaga
Autor de l'element
Observacions
Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Forma part del Conjunt 4 que inclou les cases populars construïdes en el recinte de la primera muralla de la vila i en el seu antic fossat.
Codi de l'estil
98|119
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
17