Detall - 67861
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
67861
Títol
Plaça de l'Ajuntament, 5-6
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/placa-de-lajuntament-5-6
Bibliografia
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)
Centuria
Sense data
Notes de conservació
Segons la normativa del Pla Especial, preservar la tipologia constructiva de l'edifici, la seva forma parcel·lària, la façana i l'alçada actual. Possibilitat de realitzar l'obertura que falta en el primer pis.
Descripció
Edifici de tres plantes (pb + 2p), exemple d'arquitectura popular sitgetana. Es tracta, probablement, de dues finques en origen independents, avui agregades amb un plantejament arquitectònic unitari que, no obstant, palesa certes irregularitats en la composició. La planta baixa presenta quatre obertures, concretament tres portes i un finestral dels coneguts com a 'quartos de reixa'; el primer pis consta de dos balcons -de disseny dissemblant- i d'una finestra i, finalment, el tercer pis presenta tres balcons. Pel que fa a la planta baixa, la porta situada més a l'esquerra sembla ser resultat de la reducció d'un accés de majors dimensions, que disposava de brancals conformats per carreus de pedra motllurats i d'una gran llinda de fusta; a tocar d'aquest accés s'identifica una petita finestra, de disseny similar a una espitllera, amb gelosia de fusta i un element metàl·lic vertical, a mode de mainell. L'altra porta d'accés està configurada per brancals i llinda de pedra, aquesta darrera amb forma d'arc rebaixat. Quant als balcons, destaca el que se situa a l'extrem esquerre del primer pis, que presenta volada de rajoles sostinguda per grapes metàl·liques i barana amb barrots helicoïdals intercalats i un motiu central decorat amb volutes. Els altres balcons mostren volades d'obra i baranes metàl·liques de barrots simples. Finalment, en el tercer pis, s'observa una distribució irregular de les obertures de balcó, dues de les quals s'agrupen en un balcó corregut que segueix el mateix disseny descrit anteriorment. El coronament del frontis presenta un ràfec ceràmic per sobre del qual se situa una barana d'obra que disposa de trams amb gelosia d'elements ceràmics.
Codi d'element
08270-3
Ubicació
Plaça de l'Ajuntament, 5-6
Història
Coordenades
41.2350600,1.8114600
UTM X
400397
UTM Y
4565532
Any
Municipi
08270
Nom del municipi
Sitges
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67861-foto-08270-3-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67861-foto-08270-3-2.jpg
Estil
Contemporani|Popular
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2023-08-02 00:00:00
Autor de la fitxa
Núria Nolasco Azuaga
Autor de l'element
Observacions
Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Forma part del Conjunt 4 que inclou les cases populars construïdes en el recinte de la primera muralla de la vila i en el seu antic fossat.
Codi de l'estil
98|119
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
17