Detall - 67862
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
67862
Títol
Plaça de l'Ajuntament, 7-8
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/placa-de-lajuntament-7-8
Bibliografia
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)
Centuria
Sense data
Notes de conservació
Segons la normativa del Pla Especial, en el nº 7 s'aconsella l'eliminació de la marquesina i de l'aparell d'aire condicionat. En el nº 8, la conservació de la façana, l'eliminació del sòcol i la recuperació dels brancals de pedra del portal.
Descripció
Es tracta de dues antigues cases menestrals, actualment adaptades. Ambdues presenten un alçat de tres nivells (pb + 2p) i la composició de les seves façanes disposa d'un sol eix amb una única obertura en cada pis. El portal de l'edifici nº 8 mostra un arc rebaixat amb els brancals i la llinda de pedra. En el primer pis s'identifica un balcó amb la volada constituïda per llosanes de pedra i la barana metàl·lica amb els barrots dels angles de forma helicoïdal. En el segon pis figura una finestra simple. Finalment, el coronament, conserva la tortugada per a evacuar les aigües de la coberta de teules. Pel que fa al nº 7, la planta baixa consta d'una gran obertura que dóna accés al local comercial que ocupa la planta baixa. En el primer pis, s'identifica un balcó ampitat, mentre que el balcó del segon pis té volada de pedra i barana de ferro de disseny simple. En el coronament s'aprecia una cornisa motllurada i la barana d'obra, llisa, del terrat transitable de la finca. Totes les obertures presenten porticons exteriors de fusta.
Codi d'element
08270-4
Ubicació
Plaça de l'Ajuntament, 7-8
Història
Coordenades
41.2351700,1.8115200
UTM X
400402
UTM Y
4565545
Any
Municipi
08270
Nom del municipi
Sitges
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67862-foto-08270-4-1.jpg
Estil
Contemporani
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Conjunt arquitectònic
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2023-08-02 00:00:00
Autor de la fitxa
Núria Nolasco Azuaga
Autor de l'element
Observacions
Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Forma part del Conjunt 4 que inclou les cases populars construïdes en el recinte de la primera muralla de la vila i en el seu antic fossat.
Codi de l'estil
98
Codi de la tipologia
46
Codi de tipologia a sitmun
1.2
Protecció id
Comarca
17