Detall - 67871
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
67871
Títol
Carretera de Vilafranca, 5
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/carretera-de-vilafranca-5
Bibliografia
<p>Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)</p>
Centuria
XIX-XX
Notes de conservació
Segons la normativa del Pla Especial, conservació estricta de la façana.
Descripció
<p>Casa de veïns de tres nivells d'alçada (pb + 2p) que presenta un portal central amb els brancals i la llinda conformats per carreus de pedra, aquesta darrera en forma d'arc rebaixat. Els pisos superiors no mostren cap element arquitectònic d'entitat significativa, consten d'obertures simples configurades a mode de balcons sense volada o finestrals. En el coronament s'identifica la barana metàl·lica del terrat transitable de la finca, realitzada amb barrots senzills. La finca data d'inici del segle XIX, però presenta una intensa reforma de la segona meitat del segle XX.</p>
Codi d'element
08270-13
Ubicació
Carretera de Vilafranca, 5
Història
Coordenades
41.2380600,1.8073200
UTM X
400055
UTM Y
4565870
Any
Municipi
08270
Nom del municipi
Sitges
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67871-67871-foto-08270-13-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67871-foto-08270-13-2.jpg
Estil
Popular|Contemporani
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Inexistent
Data de modificació
2023-01-17 00:00:00
Autor de la fitxa
Núria Nolasco Azuaga
Autor de l'element
Manuel Ribes i Riera
Observacions
Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. La finca està catalogada com una construcció de tipus A, i es considera un bon exemple d'intervenció recent sobre un edifici d'inici del segle XIX.
Codi de l'estil
119|98
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
2484
Comarca
17