Detall - 67872
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
67872
Títol
C/ de l'Aigua, 3
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-de-laigua-3
Bibliografia
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)
Centuria
XIX
Notes de conservació
Segons la normativa del Pla Especial, cal conservar la façana i canviar el sòcol de la planta baixa que imita mamposteria de pedra.
Descripció
Casa de veïns de tres nivells d'alçada (pb + 2p). Les seves obertures són en conjunt rectangulars. La planta baixa presenta una porta d'accés a l'interior i una finestra, així com un sòcol que imita un parament de pedra irregular. En els pisos superiors s'identifica un balcó i una finestra; els balcons mostren volada decreixent, conformada per llosanes de pedra de perfil senzill, mentre que la barana metàl·lica presenta el sòcol decorat amb volutes confrontades, tot seguint un disseny típic de mitjans dels segle XIX. En el coronament del frontis s'aprecia la cornisa, el ràfec de maons i la barana d'obra del terrat transitable de la finca.
Codi d'element
08270-14
Ubicació
c/ de l'Aigua, 3
Història
Coordenades
41.2360500,1.8110800
UTM X
400367
UTM Y
4565643
Any
Municipi
08270
Nom del municipi
Sitges
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67872-foto-08270-14-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67872-foto-08270-14-2.jpg
Estil
Popular|Contemporani
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2023-08-02 00:00:00
Autor de la fitxa
Núria Nolasco Azuaga
Autor de l'element
Observacions
Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Forma part del Conjunt 9, que inclou una mostra molt variada de l'arquitectura civil sitgetana, des de grans casals datables entre els segles XVII i XIX, a construccions populars. L'element més significatiu del conjunt és la Casa del Rellotge, situada a la plaça Cap de la Vila.L'edifici mostra una intervenció recent que es considera força adequada, llevat del sòcol de la planta baixa que imita mamposteria de pedra.
Codi de l'estil
119|98
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
17