Detall - 67873
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
67873
Títol
C/ de l'Aigua, 9
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-de-laigua-9
Bibliografia
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)
Centuria
XVIII
Notes de conservació
El Pla Especial determinava la conservació de la façana i aconsellava el tractament del frontis amb estucat de calç. Tanmateix, l'edifici ha estat objecte d'una remodelació en els darrers anys, que ha suposat la substitució de les volades dels balcons del pis principal i de totes les baranes metàl·liques.
Descripció
Antic casal senyorial que presenta tres nivells d'alçada identificables des del carrer (pb + 2p) i tres eixos verticals en la seva composició. Destaca la portalada de la planta baixa amb els brancals i la llinda de pedra, aquesta darrera presenta forma d'arc rebaixat i mostra la clau decorada amb un relleu en el que s'identifica un corder, una espasa i la llegenda 'PQP'. La porta dóna accés a un vestíbul exterior i està flanquejada per dues finestres amb ampit de pedra i reixes metàl·liques de disseny elaborat, seguint la fórmula coneguda com a 'quarto de reixa'. Pel que fa als pisos superiors, els balcons presenten volada decreixent; en el pis principal, aquestes són d'obra, mentre que en les plantes més altes són de llosana de pedra i motllurades; les baranes metàl·liques són de factura recent. En el coronament s'aprecia una senzilla cornisa motllurada, per sobre de la qual se situa, probablement, la barana d'obra del terrat transitable de la finca o d'un possible nivell d'àtic.
Codi d'element
08270-15
Ubicació
c/ de l'Aigua, 9
Història
Coordenades
41.2360100,1.8113200
UTM X
400387
UTM Y
4565638
Any
Municipi
08270
Nom del municipi
Sitges
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67873-foto-08270-15-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67873-foto-08270-15-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67873-foto-08270-15-3.jpg
Estil
Modern|Barroc
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2023-08-02 00:00:00
Autor de la fitxa
Núria Nolasco Azuaga
Autor de l'element
Observacions
Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Forma part del Conjunt 9, que inclou una mostra molt variada de l'arquitectura civil sitgetana, des de grans casals datables entre els segles XVII i XIX, a construccions populars. L'element més significatiu del conjunt és la Casa del Rellotge, situada a la plaça Cap de la Vila.
Codi de l'estil
94|96
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
17