Detall - 67874
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
67874
Títol
C/ de l'Aigua, 11
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-de-laigua-11
Bibliografia
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)
Centuria
XVII-XIX
Notes de conservació
Segons la normativa del Pla Especial, cal conservar íntegrament la façana.
Descripció
Casa de veïns que presenta tres nivells d'alçat (pb + 2p) amb tres obertures en cadascun d'ells. Destaca el portal central, conformat per carreus i dovelles de pedra i en forma d'arc de mig punt; a cada banda de la porta s'identifica un finestral enreixat segons el model dels tradicionals 'quartos de reixa'. En els pisos superiors s'observen balcons de volada decreixent. En el pis principal aquesta està constituïda per rajoles policromes suportades per grapes metàl·liques -els ancoratges a la façana també són de ferro i mostren un disseny força elaborat-. En contraposició, les volades del pis superior són d'obra. Les baranes presenten un disseny molt senzill que únicament inclou algun barrot helicoïdal en els angles. Pel que fa al coronament, la façana clou amb una cornisa simple i amb el tradicional ràfec. En l'extrem esquerre del frontis i a l'alçada del primer pis, s'identifica una fornícula amb forma d'arc de mig punt, probablement destinada a albergar alguna figuració, presumiblement de temàtica religiosa.
Codi d'element
08270-16
Ubicació
c/ de l'Aigua, 11
Història
Coordenades
41.2359600,1.8114800
UTM X
400400
UTM Y
4565632
Any
Municipi
08270
Nom del municipi
Sitges
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67874-foto-08270-16-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67874-foto-08270-16-2.jpg
Estil
Contemporani|Popular
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2019-11-29 00:00:00
Autor de la fitxa
Núria Nolasco Azuaga
Autor de l'element
Observacions
Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Forma part del Conjunt 9, que inclou una mostra molt variada de l'arquitectura civil sitgetana, des de grans casals datables entre els segles XVII i XIX, a construccions populars. L'element més significatiu del conjunt és la Casa del Rellotge, situada a la plaça Cap de la Vila.En aquest cas, l'edifici podria ser originàriament barroc, datable al segle XVII, tot i presentar importants modificacions posteriors.
Codi de l'estil
98|119
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
17