Detall - 67875
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
67875
Títol
C/ de l'Aigua, 13
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-de-laigua-13
Bibliografia
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)
Centuria
XIX
Notes de conservació
La normativa del Pla Especial determina la restauració i conservació de la façana. Es permet l'obertura de finestres en els panys de paret laterals.
Descripció
Edifici de tres nivells d'alçat (pb + 2p) amb una obertura per planta, excepte en la planta baixa, on l'accés a l'escala de veïns trenca l'únic eix vertical. Dels balcons dels pisos superiors destaca la volada conformada per rajoles i grapes metàl·liques i el disseny de les baranes metàl·liques, amb un dels sòcols de volutes confrontades i un fris de volutes simples sota el passamà. El coronament del frontis no presenta cornisa, ni cap altre element com ara un ràfec o una barana.
Codi d'element
08270-17
Ubicació
c/ de l'Aigua, 13
Història
Coordenades
41.2359800,1.8115500
UTM X
400406
UTM Y
4565635
Any
1854
Municipi
08270
Nom del municipi
Sitges
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67875-foto-08270-17-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67875-foto-08270-17-2.jpg
Estil
Contemporani|Popular
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2023-08-02 00:00:00
Autor de la fitxa
Núria Nolasco Azuaga
Autor de l'element
Observacions
Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Forma part del Conjunt 9, que inclou una mostra molt variada de l'arquitectura civil sitgetana, des de grans casals datables entre els segles XVII i XIX, a construccions populars. L'element més significatiu del conjunt és la Casa del Rellotge, situada a la plaça Cap de la Vila.
Codi de l'estil
98|119
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
17