Detall - 67877
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
67877
Títol
C/ de l'Aigua, 19-23
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-de-laigua-19-23
Bibliografia
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)
Centuria
XIX-XX
Notes de conservació
Segons la normativa del Pla Especial, són edificis enderrocables, però en el cas de la finca núm. 23 és obligat conservar el portal d'accés des del c/ de l'Aigua
Descripció
Conjunt de tres edificis d'escassa entitat arquitectònica i constructiva, que consten de tres nivells d'alçat (pb + 2p). La finca que correspon al nº 19 del c/ de l'Aigua presenta dues portes d'accés en la planta baixa i una finestra en el primer pis; l'únic element arquitectònic que respon a una tipologia emmarcable de la segona meitat del segle XIX el constitueix el balcó existent en la segona planta, amb volada conformada per llosanes de pedra i barana de ferro amb barrots decorats. Pel que fa a la casa nº 21, es traca d'un edifici de recent construcció sense cap tret arquitectònic remarcable. De manera similar, i per finalitzar, la finca nº 23 -un edifici a dos vents, que disposa de frontis al c/Àngel Vidal- conserva, com a únic element digne de menció, una portalada configurada per brancals i llinda de pedra; la clau de l'arc rebaixat que constitueix la llinda presenta les lletres 'A' i 'M' entrellaçades, sobre la data de 1804.
Codi d'element
08270-19
Ubicació
c/ de l'Aigua, 19-23
Història
Coordenades
41.2361000,1.8117000
UTM X
400419
UTM Y
4565648
Any
Municipi
08270
Nom del municipi
Sitges
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67877-foto-08270-19-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67877-foto-08270-19-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67877-foto-08270-19-3.jpg
Estil
Popular|Contemporani
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Conjunt arquitectònic
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2023-08-02 00:00:00
Autor de la fitxa
Núria Nolasco Azuaga
Autor de l'element
Observacions
Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Forma part del Conjunt 9, que inclou una mostra molt variada de l'arquitectura civil sitgetana, des de grans casals datables entre els segles XVII i XIX, a construccions populars. L'element més significatiu del conjunt és la Casa del Rellotge, situada a la plaça Cap de la Vila.
Codi de l'estil
119|98
Codi de la tipologia
46
Codi de tipologia a sitmun
1.2
Protecció id
Comarca
17