Detall - 67879
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
67879
Títol
C/ de l'Aigua, 10 - C/ Sant Domènec, 8
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-de-laigua-10-c-sant-domenec-8
Bibliografia
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)
Centuria
XIX
Notes de conservació
Segons el Pla Especial, cal mantenir estrictament la façana principal. Es permet la reorganització de les obertures del frontis lateral.
Descripció
Edifici a dos vents que presenta tres plantes en alçat (pb + 2p). La façana principal obra al c/ de l'Aigua i és la que mostra menors dimensions, amb una única obertura en cada nivell, corresponent a una porta en la planta baixa i dos balcons en els pisos superiors. La volada dels balcons -conformada per llosanes de pedra- disminueix la seva amplada a mida que la finca guanya alçada. De la mateixa manera, se simplifica el programa decoratiu de les baranes metàl·liques que, en el pis principal, consisteix en un sòcol de volutes confrontades i en un registre de volutes simples situat sota el passamà, tot seguint un model clarament emmarcable a mitjans del segle XIX. La façana lateral presenta una distribució irregular de les seves obertures, que no estableixen eixos verticals clarament definits. En la planta baixa s'identifiquen dues portes i dues finestres i es combinen les llindes rectes i d'arc de mig punt; no falta el tradicional finestral de 'quarto de reixa'. Els balcons dels pisos alts continuen mostrant la volada de pedra decreixent i s'alternen amb finestres quadrangulars amb les llindes i els brancals d'obra. El coronament del frontis presenta una cornisa motllurada i la barana d'obra del terrat, probablement transitable.
Codi d'element
08270-21
Ubicació
c/ de l'Aigua, 10 - c/ Sant Domènec, 8
Història
Coordenades
41.2358400,1.8114500
UTM X
400397
UTM Y
4565619
Any
1800-50
Municipi
08270
Nom del municipi
Sitges
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67879-foto-08270-21-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67879-foto-08270-21-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67879-foto-08270-21-3.jpg
Estil
Popular|Contemporani
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2023-08-02 00:00:00
Autor de la fitxa
Núria Nolasco Azuaga
Autor de l'element
Observacions
Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Forma part del Conjunt 5 que inclou els casals gòtics situats en l'interior de la muralla i sobre d'ella, els edificis dels carrers de l'Aigua, de Barcelona i les cases del carrer Major situades a l'antiga entrada a la vila.
Codi de l'estil
119|98
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
17