Detall - 67880
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
67880
Títol
C/ de l'Aigua, 18
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-de-laigua-18
Bibliografia
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)
Centuria
XIX-XX
Notes de conservació
Segons el Pla Especial, cal conservar estrictament la façana; es permet afegir una planta.
Descripció
Edifici de dues plantes (pb + 1p) amb una obertura en cada nivell corresponent a una porta en la planta baixa i un balcó en el pis superior. La porta d'accés, de forma rectangular, podria tenir els brancals i la llinda conformats per carreus de pedra, però actualment coberts per l'arrebossat de la façana. Pel que fa al balcó del primer pis, destaca la llosana de pedra i la barana metàl·lica amb els barrots decorats. En el coronament s'identifica el fals ràfec i la barana d'obra d'un possible terrat.
Codi d'element
08270-22
Ubicació
c/ de l'Aigua, 18
Història
Coordenades
41.2357900,1.8117200
UTM X
400420
UTM Y
4565613
Any
Municipi
08270
Nom del municipi
Sitges
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67880-foto-08270-22-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67880-foto-08270-22-2.jpg
Estil
Contemporani|Popular
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2019-11-29 00:00:00
Autor de la fitxa
Núria Nolasco Azuaga
Autor de l'element
Observacions
Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Forma part del Conjunt 5 que inclou els casals gòtics situats en l'interior de la muralla i sobre d'ella, els edificis dels carrers de l'Aigua, de Barcelona i les cases del carrer Major situades a l'antiga entrada a la vila.
Codi de l'estil
98|119
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
17