Detall - 67885
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
67885
Títol
Casa Maria Bues de Catasús del carrer Àngel Vidal
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/casa-maria-bues-de-catasus-del-carrer-angel-vidal
Bibliografia
COLL, I. (2001) 'Arquitectura de Sitges. 1800-1930'. Sitges. Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)
Centuria
XIX
Notes de conservació
El Pla Especial insta a conservar estrictament l'edifici i a canviar el sòcol de la planta baixa. S'autoritza la construcció d'àtic.
Descripció
Edifici de tres plantes (pb + 2p) amb tres obertures en el pis inferior, corresponents a un portal i dues finestres, i dos balcons en els pisos superiors. El programa decoratiu de la façana guanya complexitat a mida que la finca es desenvolupa en alçada. El parament de la planta baixa presenta únicament un sòcol que imita mamposteria, mentre que la resta del frontis està arrebossat amb morter de calç; els elements en relleu estan realitzats en material ceràmic. En general, la composició combina línies verticals i horitzontals, essent les primeres ressaltades per una mena de pilastres, d'estil neoclassicista, que sobresurten del plom de la façana i recorren tota la seva alçada fins a culminar en petits florons en relleu. L'horitzontalitat s'emfatitza mitjançant diferents frisos i cornises que es corresponen amb el nivell dels forjats de la finca. Les obertures de la planta baixa no presenten programa decoratiu, ni cap tret arquitectònic remarcable; per sobre d'elles s'identifica un fris amb dentell i la motllura de perfil simple que correspon al forjat del primer pis. Pel que fa als balcons del pis principal, consten d'una volada de perfil lleugerament motllurat, probablement d'obra, i d'una barana metàl·lica amb barrots de fundició decorats. Les obertures presenten els brancals i les llindes motllurades; a la part superior s'identifiquen línies geomètriques que emmarquen uns florons, presumiblement ceràmics, situats sobre el centre de les llindes. Cada obertura disposa també d'un guardapols horitzontal en forma de cornisa. En el segon pis es localitzen dues finestres ampitades que també disposen de baranes metàl·liques. El coronament mostra les obertures de ventilació de la solera, emmarcades per motllures rectangulars i alternades amb tríglifs. Finalment, la cornisa, de perfil motllurat, desenvolupa en el centre un capcer semicircular que descansa sobre petits caps de lleó; darrera de la cornisa és visible la barana d'obra del terrat de l'edifici.
Codi d'element
08270-27
Ubicació
c/ Àngel Vidal, 22
Història
L'autor de l'edifici, Salvador Vinyals i Sabaté [mestre d'obres-1868; arquitecte-1877], deixeble d'Antoni Robert, és autor del projecte de l'Ajuntament de Sitges i de diferents edificis de la vila i de l'Eixample barceloní. Entre d'altres obres, comparteix amb Antoni Robert l'autoria del nou monestir de Sant Pere de les Puelles a Sarrià i amb Domènec i Estapà, el projecte de la presó Model de Barcelona. A Sitges és un bon exponent de l'estil neorenaixentista que es desenvoluparà dintre del eclecticisme.
Coordenades
41.2362900,1.8105400
UTM X
400322
UTM Y
4565670
Any
1896
Municipi
08270
Nom del municipi
Sitges
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67885-foto-08270-27-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67885-foto-08270-27-2.jpg
Estil
Neoclàssic|Contemporani
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2023-08-02 00:00:00
Autor de la fitxa
Núria Nolasco Azuaga
Autor de l'element
Salvador Viñals i Sabaté (1847-1926)
Observacions
Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Està catalogat com un element de tipus A.
Codi de l'estil
99|98
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
17