Detall - 67890
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
67890
Títol
C/ de les Ànimes, 7-9
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-de-les-animes-7-9
Bibliografia
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)
Centuria
XIX
Notes de conservació
Segons el Pla Especial, la casa nº 7 és substituïble (article 21 de la normativa). Si es manté, s'hi pot construir un segon pis, traslladant el coronament, i afegir una segona obertura al primer pis. En la casa nº 9 es pot construir un segon pis, reculat 3 m del pla de la façana.
Descripció
Es tracta de dues cases que mostren característiques dissemblants i que estan catalogades amb nivells de protecció igualment diferents, establerts en funció de la seva vàlua arquitectònica. La finca nº 7 correspon a un edifici de tres nivells (pb + 1p + golfes) i no presenta cap mena d'entitat arquitectònica de caràcter històric, per la qual cosa es considera enderrocable en el propi Pla Especial municipal. Quant a la finca nº 9, aquesta presenta dos nivells d'alçat (pb + 1p) i la composició del seu frontis incorpora elements que, tot i la seva senzillesa, responen a un tarannà certament eclèctic. El programa decoratiu és més elaborat en la primera planta que en els baixos, on s'identifiquen una porta i una finestra; aquesta darrera mostra l'ampit motllurat i una reixa metàl·lica decorada. Una cornisa llisa es correspon amb el nivell del forjat del primer pis, en el qual la façana consta d'un balcó i una finestra. El balcó presenta la volada, probablement d'obra, amb el perfil motllurat, a l'igual que l'ampit de la finestra; la barana és metàl·lica i el disseny dels barrots indica la fundició com el procediment aplicat en la seva realització. Les dues obertures estan emmarcades per una banda llisa que sobresurt del plom de la façana i que, en els angles superiors, està decorada amb un motiu floral en relleu. Sobre aquestes obertures és visible un fris sense relleu, decorat amb escacat pintat i un registre de mènsules amb forma de voluta que sustenta la cornisa de perfil motllurat. Finalment, s'identifica la barana d'obra del terrat que desenvolupa tres plafons graonats i que, en conjunt, insinuen un coronament de merlets.
Codi d'element
08270-32
Ubicació
c/ de les Ànimes, 7-9
Història
Coordenades
41.2381600,1.8115600
UTM X
400410
UTM Y
4565877
Any
Municipi
08270
Nom del municipi
Sitges
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67890-foto-08270-32-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67890-foto-08270-32-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67890-foto-08270-32-3.jpg
Estil
Popular|Eclecticisme|Contemporani
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Conjunt arquitectònic
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2023-08-02 00:00:00
Autor de la fitxa
Núria Nolasco Azuaga
Autor de l'element
Observacions
Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquests edificis disposen del tipus de protecció V. Estan catalogats com elements de tipus A.
Codi de l'estil
119|102|98
Codi de la tipologia
46
Codi de tipologia a sitmun
1.2
Protecció id
Comarca
17