Detall - 67891
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
67891
Títol
C/ de les Ànimes, 21- C/ Sant Isidre, 7
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-de-les-animes-21-c-sant-isidre-7
Bibliografia
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)
Centuria
XIX-XX
Notes de conservació
Descripció
Edifici a dos vents que consta de tres nivells d'alçada (pb + 2p) i que ha estat restaurat recentment (l'any 1996, segons consta a la llinda del portal d'entrada). A la façana principal que afronta al c/ de les Ànimes s'observen dues obertures en cada planta, corresponents a una porta i una finestra en la planta baixa i un balcó i una finestra en els pisos superiors. Pel que fa a la façana lateral, que obre al c/ de Sant Isidre, s'identifiquen quatre finestres a la planta baixa i dos balcons i dues finestres als pisos alts, tot seguint l'esquema balcó-finestra-finestra-balcó. En el sòcol inferior són visibles unes obertures rectangulars de ventilació que indiquen l'existència d'un nivell semisoterrani. El coronament de l'edifici consta d'un ràfec de rajoles planes i teules i de la barana del terrat transitable, que desenvolupa una gran balustrada dividida en diversos trams.
Codi d'element
08270-33
Ubicació
c/ de les Ànimes, 21- c/ Sant Isidre, 7
Història
Coordenades
41.2384200,1.8114200
UTM X
400399
UTM Y
4565906
Any
Municipi
08270
Nom del municipi
Sitges
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67891-foto-08270-33-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67891-foto-08270-33-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67891-foto-08270-33-3.jpg
Estil
Contemporani|Popular
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2019-11-29 00:00:00
Autor de la fitxa
Núria Nolasco Azuaga
Autor de l'element
Observacions
Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Està catalogat com un element de tipus A.
Codi de l'estil
98|119
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
17