Detall - 67892
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
67892
Títol
C/ de les Ànimes, 12-16
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-de-les-animes-12-16
Bibliografia
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)
Centuria
XVIII
Notes de conservació
El Pla Especial insta a la conservació dels buits existents i dels coronaments. En els tres casos es permet afegir un segon pis, reculat 3 metres del pla de façana.
Descripció
Es tracta d'un conjunt de tres cases, cadascuna de les quals presenta dos nivells d'alçada (pb + 1p). Constitueixen un conjunt interessant pels materials, les solucions constructives i les tipologies emprades. La casa núm. 12 és la que presenta un millor estat de conservació; en la planta baixa consta del portal d'entrada i d'una finestra del tipus 'quarto de reixa', mentre que el segon pis mostra dues finestres quadrangulars. Destaquen el ràfec i la tortugada de la coberta de teules. Pel que fa a la casa núm. 14, aquesta presenta únicament una porta a la planta baixa i un balcó ampitat en el pis superior; les dues obertures es troben alineades en la banda dreta de la façana. A nivell formal, cal mencionar únicament la barana metàl·lica del balcó, decorada en el centre amb motius vegetals. El coronament conserva part del ràfec, però la tortugada ha estat anul·lada; la coberta de teules sembla haver estat substituïda per un terrat pla probablement no transitable. Pel que fa a la casa núm. 16, actualment es troba en procés de reforma, probablement consistent en la remunta d'un pis. Presenta dues portes en la planta baixa, la principal amb la llinda i els brancals de pedra, mentre que la més petita ha estat transformada en finestral i disposa d'una reixa metàl·lica. El pis superior consta de dues finestres.
Codi d'element
08270-34
Ubicació
c/ de les Ànimes, 12-16
Història
Coordenades
41.2383500,1.8116000
UTM X
400414
UTM Y
4565898
Any
Municipi
08270
Nom del municipi
Sitges
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67892-foto-08270-34-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67892-foto-08270-34-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67892-foto-08270-34-3.jpg
Estil
Modern|Popular
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Conjunt arquitectònic
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2023-08-02 00:00:00
Autor de la fitxa
Núria Nolasco Azuaga.
Autor de l'element
Observacions
Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquests edificis disposen del tipus de protecció V. Estan catalogats com elements de tipus A.
Codi de l'estil
94|119
Codi de la tipologia
46
Codi de tipologia a sitmun
1.2
Protecció id
Comarca
17