Detall - 67893
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
67893
Títol
C/ de les Ànimes, 18- C/ Sant Isidre, 5
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-de-les-animes-18-c-sant-isidre-5
Bibliografia
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)
Centuria
XVIII-XIX
Notes de conservació
Segons el Pla Especial cal mantenir el volum i la façana principal. Possibilitat de fer obertures a la façana lateral a partir de 4m des de la cantonada.
Descripció
Casa construïda a dos vents, que disposa de dues plantes d'alçada (pb + 1p). La façana principal afronta al c/ de les Ànimes i a la planta baixa consta de quatre obertures seguint l'esquema porta-finestra-finestra-porta. Destaca la gran portalada situada en l'angle del frontis, amb forma d'arc rebaixat, conformat per brancals i llinda de pedra, motllurats en mitja canya. A continuació s'identifiquen les dues finestres -amb ampit de pedra motllurat i reixes metàl·liques de disseny elaborat- i, finalment, la porta lateral de factura tosca. El primer pis mostra un balcó amb barana metàl·lica decorada i flanquejat per finestres. En el coronament s'identifiquen els orificis de ventilació de la solera, amb gelosies probablement ceràmiques, la cornisa motllurada i la barana d'obra del terrat transitable de la finca, dividida en diferents plafons. Pel que fa a la façana lateral que obre al c/ de Sant Isidre, cal mencionar l'existència de dos cossos diferenciats. D'una banda la meitat del frontis més propera a la cantonada amb el c/ de les Ànimes manté l'alçat de planta i pis; en la planta baixa s'identifiquen dos finestrals enreixats d'idèntic disseny als descrits anteriorment, mentre que en el pis superior s'observa una única finestra de reduïdes dimensions. D'altra banda, la resta del frontis consta de tan sols un nivell, probablement un garatge, sobre el qual se situa una terrassa posterior a mode de jardí elevat.
Codi d'element
08270-35
Ubicació
c/ de les Ànimes, 18- c/ Sant Isidre, 5
Història
Tant la portalada com les finestres de la planta baixa i el brancal de l'angle del frontis pertanyen a una construcció anterior a la que és actualment visible -probablement datable en el segle XVIII-, i van ser aprofitats per a l'edificació del segle XIX.
Coordenades
41.2384600,1.8115700
UTM X
400411
UTM Y
4565910
Any
Municipi
08270
Nom del municipi
Sitges
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67893-foto-08270-35-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67893-foto-08270-35-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67893-foto-08270-35-3.jpg
Estil
Contemporani|Popular
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2023-08-02 00:00:00
Autor de la fitxa
Núria Nolasco Azuaga
Autor de l'element
Observacions
Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Està catalogat com un element de tipus A.
Codi de l'estil
98|119
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
17