Detall - 67897
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
67897
Títol
C/ Barcelona, 2- C/ de l'Aigua, 30
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-barcelona-2-c-de-laigua-30
Bibliografia
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)
Centuria
XIX-XX
Notes de conservació
El Pla Especial estableix la conservació estricta de la façana amb reordenació de les obertures de la planta baixa.
Descripció
Edifici a dos vents que presenta tres nivells d'alçada (pb + 2p) i que obre la seva façana principal al c/ Barcelona. La composició arquitectònica es caracteritza per la distribució irregular de les obertures, inexistents en la zona més propera a la cantonada entre els carrers de Barcelona i de l'Aigua. Destaquen també els carreus de pedra que es conserven visibles en l'angle que conformen ambdues façanes. Pel que fa a la façana principal, a la planta baixa consta de dues portes rectangulars de disseny senzill, mentre que els pisos superiors mostren un balcó central flanquejat per dues finestres. Les volades dels balcons, d'obra, presenten perfils simples i redueixen progressivament la seva amplada; les baranes, metàl·liques, estan conformades per barrots sense decoració. Totes les obertures estan emmarcades per bandes llises que sobresurten del plom del frontis. En el segon pis, aquesta decoració queda reduïda a la part superior. En el coronament són visibles els forats circulars de ventilació de la solera del terrat, per sobre dels quals se situa la cornisa de maó. Del mateix material està constituïda la barana d'obra, que alterna petits pilars amb zones llises. La façana del c/ de l'Aigua presenta una porta d'accés en el seu extrem dret i tres finestres en cadascun dels pisos superiors; el disseny d'aquestes obertures concorda plenament amb les del frontis principal. Únicament cal mencionar la presència, en la planta baixa, d'una finestra rectangular, resultat d'una operació presumiblement recent.
Codi d'element
08270-39
Ubicació
c/ Barcelona, 2- c/ de l'Aigua, 30
Història
Coordenades
41.2361100,1.8119300
UTM X
400438
UTM Y
4565649
Any
Municipi
08270
Nom del municipi
Sitges
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67897-foto-08270-39-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67897-foto-08270-39-2.jpg
Estil
Popular|Contemporani
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2023-08-02 00:00:00
Autor de la fitxa
Núria Nolasco Azuaga
Autor de l'element
Observacions
Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció V. Forma part del Conjunt 5 que inclou els casals gòtics situats en l'interior de la muralla i sobre d'ella, els edificis dels carrers de l'Aigua, de Barcelona i les cases del carrer Major situades a l'antiga entrada a la vila.
Codi de l'estil
119|98
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
17