Detall - 67898
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
67898
Títol
C/ Barcelona, 4-6
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-barcelona-4-6
Bibliografia
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)
Centuria
XIX-XX
Notes de conservació
El Pla Especial determina la conservació estricta de les façanes.
Descripció
Es tracta de dos edificis de tres plantes (pb + 2p) que, malgrat presentar característiques arquitectòniques dissemblants, estan integrats en un conjunt de l'arquitectura popular del casc urbà de la vila de Sitges força significatiu. La finca nº 4 presenta una porta en la seva planta baixa i un balcó en els pisos superiors. Totes les obertures són rectangulars; en els balcons, la volada d'obra mostra un motllura de perfil simple i la barana metàl·lica està conformada per barrots sense decoració. En el coronament s'identifica una barana metàl·lica entre pilars d'obra. La finca nº 6 consta en la seva planta baixa d'una porta (amb forma d'arc de mig punt per la part externa i rectangular per la banda interna) i de dues finestres situades a diferents alçades. En el primer pis s'identifica un balcó emplaçat en el centre i flanquejat per finestres; del balcó destaca la gran proporció de la volada i de la motllura que la sustenta, així com el programa decoratiu, notablement elaborat, del centre de la barana metàl·lica. En el segon pis es localitza una galeria conformada per tres finestres en forma d'arc de mig punt, integrades per un ampit corregut; a banda i banda de dita galeria se situen dues obertures independents d'igual disseny. El ràfec de la teulada, amb un voladiu força desenvolupat, se sustenta sobre grans mènsules de fusta.
Codi d'element
08270-40
Ubicació
c/ Barcelona, 4-6
Història
Coordenades
41.2360400,1.8120200
UTM X
400445
UTM Y
4565641
Any
Municipi
08270
Nom del municipi
Sitges
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67898-foto-08270-40-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67898-foto-08270-40-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67898-foto-08270-40-3.jpg
Estil
Contemporani|Popular
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Conjunt arquitectònic
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2019-11-29 00:00:00
Autor de la fitxa
Núria Nolasco Azuaga
Autor de l'element
Observacions
Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquests edificis disposen del tipus de protecció V (nº 6) i IV (nº 8). Formen part del Conjunt 5 que inclou els casals gòtics situats en l'interior de la muralla i sobre d'ella, els edificis dels carrers de l'Aigua, de Barcelona i les cases del carrer Major situades a l'antiga entrada a la vila.
Codi de l'estil
98|119
Codi de la tipologia
46
Codi de tipologia a sitmun
1.2
Protecció id
Comarca
17