Detall - 67900
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
67900
Títol
C/ Barcelona, 12
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-barcelona-12
Bibliografia
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)
Centuria
XX
Notes de conservació
El Pla Especial estableix la conservació estricta del frontis.
Descripció
Edifici de tres nivells d'alçada (pb + 2p) representatiu de l'arquitectura civil de mestre d'obres, malgrat presentar un caràcter eclèctic d'influència modernista, que es detecta en l'ús de la ceràmica vidrada tant en el sòcol de la planta baixa com en la part superior de les obertures. Cal mencionar que dit sòcol està realitzat amb rajoles de cartabò policromes en color blanc i blau, tot aplicant un disseny -certament agosarat- que li confereix un aspecte similar al dels arrambadors interiors. Cada planta consta de dues obertures que en la planta baixa corresponen a una porta -amb la llinda configurada per un arc rebaixat- i a un finestral del tipus 'quarto de reixa'. En el primer pis s'identifica un balcó corregut amb volada d'obra d'angle sec i barana de ferro conformada per barrots simples intercalats amb d'altres d'helicoïdals, incorpora també decoració de volutes i oves esporàdiques sota el passamà. Una cornisa motllurada i força desenvolupada indica el nivell del forjat del segon pis en el que se situen dues finestres amb reixa simple. Finalment, el coronament consta d'un fris de rajoles blaves i del ràfec de la teulada.
Codi d'element
08270-42
Ubicació
c/ Barcelona, 12
Història
Coordenades
41.2359600,1.8122400
UTM X
400464
UTM Y
4565632
Any
1900
Municipi
08270
Nom del municipi
Sitges
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67900-foto-08270-42-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67900-foto-08270-42-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67900-foto-08270-42-3.jpg
Estil
Contemporani|Eclecticisme
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2023-08-02 00:00:00
Autor de la fitxa
Núria Nolasco Azuaga
Autor de l'element
Observacions
Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Forma part del Conjunt 5 que inclou els casals gòtics situats en l'interior de la muralla i sobre d'ella, els edificis dels carrers de l'Aigua, de Barcelona i les cases del carrer Major situades a l'antiga entrada a la vila.
Codi de l'estil
98|102
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
17