Detall - 67904
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
67904
Títol
C/ Bonaire, 3
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-bonaire-3
Bibliografia
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)
Centuria
XIX
Notes de conservació
El Pla Especial estableix la conservació estricta de la façana.
Descripció
Casa de tres plantes (pb + 2p) que respon plenament als patrons constructius de l'arquitectura civil catalana de mitjans del segle XIX. Consta de dues obertures en cada nivell, que en la planta baixa corresponen a dues portes, és a dir, un accés a l'escala de veïns i un altre al local comercial que ocupa els baixos. En el primer pis s'identifica un balcó corregut i en el segon, dos balcons ampitats; les llosanes que configuren les volades -probablement de pedra- presenten els angles treballats amb motllures llises, mentre que les baranes, metàl·liques, mostren decoració en el sòcol i sota el passamà. Els nivells de forjat de l'immoble es tradueixen en el frontis mitjançant petites cornises motllurades. En el coronament s'observa el registre d'obertures de la solera, una petita cornisa i la barana d'obra del terrat transitable de la finca. El parament exterior mostra un arrebossat de color blanc, llevat de la zona corresponent al sòcol en el que la pintura és de color gris; destaca la presència, entre les obertures del primer pis, d'un plafó ceràmic policrom en el que apareix representada la figura de Sant Josep.
Codi d'element
08270-46
Ubicació
c/ Bonaire, 3
Història
Coordenades
41.2362400,1.8080100
UTM X
400110
UTM Y
4565667
Any
c. 1850
Municipi
08270
Nom del municipi
Sitges
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67904-foto-08270-46-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67904-foto-08270-46-2.jpg
Estil
Contemporani|Popular
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2023-08-02 00:00:00
Autor de la fitxa
Núria Nolasco Azuaga
Autor de l'element
Observacions
Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Està catalogat com un element de tipus A.La porta del local comercial visible en la planta baixa, abans havia estat configurada com un finestral del tipus anomenat 'quarto de reixa' i ha estat recentment transformada en porta, seguint les recomanacions de la normativa del Pla Especial.
Codi de l'estil
98|119
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
17