Detall - 67905
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
67905
Títol
C/ Bonaire, 5
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-bonaire-5
Bibliografia
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)
Centuria
XIX-XX
Notes de conservació
L'edifici sembla haver estat objecte d'una rehabilitació recent que s'ajusta a la normativa del Pla Especial.
Descripció
Edifici de quatre nivells d'alçada (pb + 3p) que presenta dues obertures per planta, identificables com dues portes en el nivell inferior, un balcó i una finestra en les plantes primera i segona i dues finestres en el pis superior. Del disseny de les obertures cal mencionar la decreixent volada dels balcons i la realització d'aquestes a base de rajoles suportades per grapes metàl·liques. Pel que fa a les baranes de ferro, es constata l'existència d'un programa decoratiu en el pis principal -a base de barrots helicoïdals situats en els angles i motius florals en el centre- reduït a barrots simples en el primer pis. Pel que fa al coronament, s'identifica una cornisa motllurada per sobre de la qual se situa la barana del terrat transitable de la finca, realitzada amb balustres. Com a element peculiar, destaca la gelosia, probablement de fusta, que cobreix la finestra situada al primer pis.
Codi d'element
08270-47
Ubicació
c/ Bonaire, 5
Història
Coordenades
41.2361900,1.8079900
UTM X
400108
UTM Y
4565662
Any
Municipi
08270
Nom del municipi
Sitges
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67905-foto-08270-47-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67905-foto-08270-47-2.jpg
Estil
Contemporani|Popular
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2023-08-02 00:00:00
Autor de la fitxa
Núria Nolasco Azuaga
Autor de l'element
Observacions
Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Està catalogat com un element de tipus A.
Codi de l'estil
98|119
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
17