Detall - 67906
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
67906
Títol
Casa Maria Bues de Catasús del carrer Bonaire
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/casa-maria-bues-de-catasus-del-carrer-bonaire
Bibliografia
COLL, I. (2001) 'Arquitectura de Sitges. 1800-1930'. Sitges. Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)
Centuria
XIX
Notes de conservació
El Pla Especial insta a recuperar l'estuc de la planta baixa i del primer pis i a unificar el tractament de la barana d'obra del terrat.
Descripció
Edifici de tres plantes d'alçada (pb + 2p) que presenta tres obertures en cadascuna d'elles. En el nivell inferior s'identifiquen tres portes de les quals la principal, situada en el centre, mostra una llinda en forma d'arc rebaixat, constituïda per carreus de pedra, a l'igual que els brancals; sobre les obertures figura un fris amb tríglifs i règules en relleu. Pel que fa al primer pis, cal mencionar la presència de tres obertures emmarcades en un únic balcó corregut. Les portes, amb els brancals i les llindes definides per carreus motllurats, disposen d'un guardapols en relleu que reprodueix la forma d'un arc georgià, amb decoracions en relleu situades en el centre i en els angles. La volada del balcó està conformada per llosanes de pedra motllurades i la barana metàl·lica apareix profusament decorada a base d'elements geomètrics romboïdals i circulars; sobre aquestes obertures s'observa un nou fris amb elements florals molt elaborats. El segon i darrer pis de la façana apareix separat dels anteriors per una cornisa motllurada de notables dimensions i consta de tres finestres, igualment emmarcades per guardapols d'idèntic disseny als del pis inferior, però de menor relleu. En general, el frontis es caracteritza per la disminució progressiva de l'alçada de les seves plantes, en clara concordança amb el tractament formal dels seus elements arquitectònics, que es simplifica a mida que l'edifici guanya alçada, fins a assolir el coronament en el que es localitzen els elements més senzills de la composició, és a dir, una cornisa llisa i la barana d'obra del terrat que disposa únicament d'un plafó central més elevat.
Codi d'element
08270-48
Ubicació
c/ Bonaire, 7
Història
La construcció de l'edifici data aproximadament de l'any 1865, però la seva fesomia actual és el resultat de la reforma realitzada per l'arquitecte Salvador Vinyals i Sabaté l'any 1897. Pel que fa a l'autor de l'edifici, Salvador Vinyals i Sabaté [mestre d'obres-1868; arquitecte-1877], és autor de diverses obres en l'Eixample barceloní. Entre altres obres, comparteix amb Antoni Robert l'autoria del nou monestir de Sant Pere de les Puelles a Sarrià, i amb Domènech i Estapà el projecte de la presó Model de Barcelona.
Coordenades
41.2361400,1.8080200
UTM X
400110
UTM Y
4565656
Any
c. 1865
Municipi
08270
Nom del municipi
Sitges
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67906-foto-08270-48-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67906-foto-08270-48-2.jpg
Estil
Eclecticisme|Contemporani
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2019-11-29 00:00:00
Autor de la fitxa
Núria Nolasco Azuaga
Autor de l'element
Salvador Vinyals i Sabaté (1847-1926)
Observacions
Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Està catalogat com un element de tipus A.
Codi de l'estil
102|98
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
17