Detall - 67908
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
67908
Títol
C/ Bonaire, 23
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/c-bonaire-23
Bibliografia
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)
Centuria
XIX
Notes de conservació
El Pla Especial determina la conservació íntegra de la façana.
Descripció
Edifici de tres plantes (pb + 2p) que presenta una jerarquia dels nivells que disminueix a mida que la façana guanya alçada. A la planta inferior s'identifica l'accés a l'escala de veïns i un gran finestral a mode dels tradicionals 'quartos de reixa'. Ambdues obertures presenten els brancals i les llindes conformades per carreus de pedra d'angle sec; en el cas del finestral destaca l'element central de la llinda, en forma de clau, i el programa decoratiu de la reixa metàl·lica, amb una estrella de vuit puntes en el centre i un entramat de volutes a la part superior. El primer pis consta d'un balcó corregut amb dues obertures; la volada està constituïda per llosanes de pedra de motllura llisa i la barana mostra elements decoratius geomètrics en el sòcol i sota el passamà. En el darrer pis hi figuren dues finestres amb ampits motllurats de pedra. Els nivells de forjat de l'immoble es tradueixen a l'exterior mitjançant motllures simples. El coronament consta dels orificis de ventilació de la solera i d'una cornisa força desenvolupada, sobre la qual se situa la barana d'obra del terrat transitable de la finca. Tot el parament exterior presenta un revestiment de morter de calç que imita un parament regular de carreus de pedra.
Codi d'element
08270-50
Ubicació
c/ Bonaire, 23
Història
Coordenades
41.2356200,1.8081400
UTM X
400120
UTM Y
4565598
Any
1860
Municipi
08270
Nom del municipi
Sitges
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67908-foto-08270-50-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08270/67908-foto-08270-50-3.jpg
Estil
Contemporani
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2023-08-02 00:00:00
Autor de la fitxa
Núria Nolasco Azuaga
Autor de l'element
Observacions
Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Està catalogat com un element de tipus A.
Codi de l'estil
98
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
17