Detall - 76838
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
76838
Títol
Turó Cremat
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/turo-cremat
Bibliografia
<p>BOSCH DE DORIA, M.; MONTLLÓ BALART, J. (2008): Inventari del patrimoni arqueològic del Parc Serralada Litoral. Consorci Parc Serralada Litoral, Museu de Granollers, Mataró, inèdit. CC.AA. Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya (Cartes arqueològiques), La Roca del Vallès, 1992. DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE (2004): Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs. Generalitat de Catalunya, inèdit. MASSAGUÉ I TORNÉ, J. M. [coord.] (2011): Pla especial i catàleg del patrimoni de La Roca del Vallès. Ajuntament de la Roca del Vallès, La Roca del Vallès.</p>
Centuria
Notes de conservació
Desaparegut
Descripció
<p>Jaciment d'època del ferro-ibèric situat al turó cremat, al sud-est del barri de Santa Agnès. Es va documenta, vers el 1983, una muralla de pedra seca bastida amb pedra de granit de mida força gran, amb una alçada d'1,20 m i una llargada de 12 m que hom creu que pot pertànyer a les restes d'un petit poblat, relacionat amb el gran poblat de Céllecs. Posteriorment, durant una prospecció l'any 1992 no va poder documentar cap tipus de ceràmica ni estructura.</p>
Codi d'element
08181-265
Ubicació
Barri de Gasuacs, 08430.
Història
Coordenades
41.5915100,2.3558500
UTM X
446313
UTM Y
4604624
Any
Municipi
08181
Nom del municipi
La Roca del Vallès
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Dolent
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08181/76838-foto-08181-265-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08181/76838-foto-08181-265-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08181/76838-foto-08181-265-3.jpg
Estil
Ibèric|Popular|Edats dels Metalls
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Jaciment arqueològic
Titularitat
Privada
Ús actual
Sense ús
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2020-09-24 00:00:00
Autor de la fitxa
Jacob Casquete Rodríguez
Autor de l'element
Observacions
És regulat pel Pla Especial Parc Serralada Litoral, PEIN i xarxa Natura 2000.
Codi de l'estil
81|119|79
Codi de la tipologia
1754
Codi de tipologia a sitmun
1.4
Protecció id
Comarca
41