Detall - 79159
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
79159
Títol
Can Berenguer
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-berenguer-1
Bibliografia
AAVV, HISTÒRIA DE GUALBA, la vall de les aigües blanques, Ed. Arxiu Diocesà de Barcelona, 2000. GARCIA-PEY, E., GUALBA , Recull Onomàstic i Tradicional, Ed. Ajuntament de Gualba, 1996.
Centuria
XV
Notes de conservació
Descripció
Antiga casa de muntanya, situada ran la cara de llevant del camí de Riells, després de Can Prat. Es tracta d'una masia de tipus II de construcció i factura adusta, a l'estructura s'hi aprecien les diverses etapes de creixement , el que fa que sigui irregular en el seu concepte. Orientada a migdia, s'hi entra a través d'un curt graonat per una porta d'arc pla, amb una llinda gravada amb el lema: 'Febrer Al2 1684 Joseph Fontanet'. La casa té algun altre element arquitectònic senzill com una petita finestra a la cara de llevant amb mènsules treballades en punt rodó. Està construïda amb murs de paredat comú amb carreus carejats, rejuntats amb morter, amb grans pedres cantoneres, ben tallades i coberta a dobIe vessant amb ràfec (només al costat esquerre) de rajola, teula girada, rajola i teula girada. Sota el carener destaca una junta vertical que podria reflexar la caiguda i reconstrucció del costat dret de la façana . S'accedeix a l'edifici a través d'una rampa amb muret de pedra, culminat per un banc-esglaó, que condueix a la portalada que consta de llinda, brancals I marxapeu de granit, amb les arestes bisellades . A sobre hi ha una finestra emmarcada de la mateixa manera, amb lleixa emmotllurada, igual a la resta de finestres de la façana, distribuïdes irregularment, i destacant-ne una del costat dret, tapiada. Al costat esquerra s'adossen dos petits coberts, mentre que a l'esquerra en tenim un altre, aprofitant el desnivell del terreny, a la cantonada esquerra de l'edifici principal trobem un contrafort. Al costat esquerre s'adossa una altra construcció que serveix de magatzem. Tanmateix, hi ha una premsa d'oli conservada en bon estat.
Codi d'element
08097-15
Ubicació
Camí de Riells
Història
Apareix citada als fogatges de 1497 i 1515. En aquest darrer el propietari és Bernat Berenguer. La llinda amb la data 12 de febrer de 1684 segurament marca un moment de remodelació de l'edifici.
Coordenades
41.7579900,2.4989100
UTM X
458344
UTM Y
4623028
Any
Municipi
08097
Nom del municipi
Gualba
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08097/79159-foto-08097-15-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08097/79159-foto-08097-15-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08097/79159-foto-08097-15-3.jpg
Estil
Modern|Medieval
Protecció
Inexistent
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2023-08-02 00:00:00
Autor de la fitxa
P. Barbado. OPC
Autor de l'element
Observacions
Està recollida a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc Natural del Montseny
Codi de l'estil
94|85
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
41