Detall - 79183
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
79183
Títol
Can Buscaraons
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-buscaraons
Bibliografia
Centuria
XX
Notes de conservació
Descripció
Edifici rectangular orientat sud-est/nord-est amb teulada a dues aigües a nord-est/sud-oest i ràfec sustentat en vigues de fusta. La façana principal té una porta de fusta, sota una petita porxada, amb un esglaó i un trencaigües motllurat. Al seus costats hi ha dues finestres amb la mateixa decoració i ampit de rajola. El segon pis separat per una motllura hi ha un finestral central amb tres obertures separades per dus petites pilastres. La finestra central és més gran. Als dos costats hi ha dues fienstres més. Totes tenen trencaigües motllurats i ampits de rajola. Al costat nord hi ha un cos adossat que té un terrat amb barana de pedra. Sota hi ha una decoració amb forma de garlanda. Tot el cos està rodejat per un finestral amb ampit de rajola. La finca està rodejada per una tanca de pedra amb cim de maó. La porta d'accés és de maó i ferro forjat.
Codi d'element
08097-39
Ubicació
Carretera del Pinatar
Història
Construïda per Gervasi Buscaraons.
Coordenades
41.7296100,2.5016800
UTM X
458556
UTM Y
4619876
Any
Municipi
08097
Nom del municipi
Gualba
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08097/79183-foto-08097-39-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08097/79183-foto-08097-39-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08097/79183-foto-08097-39-3.jpg
Estil
Noucentisme|Contemporani
Protecció
Inexistent
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2023-08-02 00:00:00
Autor de la fitxa
P. Barbado. OPC
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
106|98
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
41