Detall - 79193
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
79193
Títol
Central 3
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/central-3
Bibliografia
Mapa del Montseny , del C. E. C. , 1924. Mapa del Terme Municipal de Gualba, per Angel Ferrin, 1924 http://www.diba.cat/documents/429042/2e1f028e-7deb-4081-a930-2e2a6e99874f
Centuria
XX
Notes de conservació
Descripció
La Central ha estat renovada fa poc i s'han automatitzat tots els mecanismes. Es tracta d'un edifici construit en pedra, de dos cossos adossat formant una L, de planta baixa i pis, amb coberta a dues vessants. Conjunt d'habitatge i central juxtaposats formant un angle recte. La central és de planta rectangular, amb murs de carreus treballats de granit rejuntats amb morter de calç. i coberta a dues aigües. Orientada al sud-oest. La façana presenta tres finestres dividides en dos, resultant-ne sis de llargues i estretes que ocupen dos terços de l'alçada de la nau . A la part baixa dels finestrals es deixen uns espais per a situar-hi reixes de ventilació, separats de les finestres pròpiarent dites per una franja de pedra. Dos carreus horitzontals, a mode d'arquitraus, divideixen en alçada les finestres. Sobre el carener destaca una torratxa de planta rectangular, per on sortia el corrent, volada respecte del pla de façana, cobert a dues aigües. El voladís s'aconsegueix amb un esglaonarrent invertit dels carreus, enmarcats per grans mènsules. A la part superior de la torratxa observem obertures, separades per costelles de pedra, amb àmpit reenfonsat acabat amb carreus sortits. La porta d'accés a la central, rectangular, se situa a la façana lateral, a sobre destaca un conjunt de finestres com les de la torratxa. L'habitatge és de planta quadrada I presenta el mateix aparell que la central, cobrint-se a dues aigües. A la part posterior presenta un porxo i un garatge, on destaca un pilar quadrat de carreus treballats, acabat en llosa-capitell que suporta bigues formades per perfils metàl·lics. De la resta de l'edifici destaca la portalada d'accés d'arc rebaixat i llinda suportada per carreus en forma de mènsules, la tribuna a la dreta de la portada, suportada per carreus esglaonats en volildiu, i una finestra d'arc de mig punt partida per un conducte de xemeneia a la façana nord-est.
Codi d'element
08097-49
Ubicació
A la Vessant dreta de la riera de Gualba fins al Salt de Gualba, a prop de l'antiga Farga d'Aram.
Història
Construida a inicis de segle per aprofitat la força hidràulica dels salts de Gualba i generar electricitat. Fou renovada i restaurada fa uns 10 anys. Exemple d'arquitectura Industrial de primers de segle, amb lleugers tocs estilístics, en plena muntanya. Testimoni de l'aprofitament de la força de l'aigua, una indústria típicament muntanyenca
Coordenades
41.7473300,2.4881300
UTM X
457441
UTM Y
4621850
Any
Municipi
08097
Nom del municipi
Gualba
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
Estil
Protecció
Inexistent
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Productiu
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2023-08-02 00:00:00
Autor de la fitxa
P. Barbado. OPC
Autor de l'element
Observacions
També coneguda com Central de Baix. Està recollida a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc Natural del Montseny
Codi de l'estil
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
41