Detall - 80431
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
80431
Títol
Santa Maria del Castell
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/santa-maria-del-castell
Bibliografia
<p>Gavin J.M. (1979) Inventari d'Esglésies. Vol. 5 Bages. Arxiu Gavin. Barcelona. Fluvià, A. (1976). Els castells catalans. Barcelona, vol. V. Junyent, F. ; Mazcuñan, A. (1984). Santa Maria del Castell de Castellgalí. Catalunya Romànica. Barcelona. Vol. XI: El Bages. Villegas, F. (1982). El romànic al Bages: estudi dels edificis religiosos. Manresa. Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Fitxa nº I01468, any 1988. Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Fitxa nº 16435.</p>
Centuria
XI-XII
Notes de conservació
Es troba en ruïnes
Descripció
<p>Les ruïnes de l'antiga capella es troben dins el mateix recinte del castell, sobre el turó. Actualment només es conserven els fonaments de l'absis i els del mur de migjorn que, probablement, es mostra en tota la seva longitud, entre 6 i 7 metres. Era un edifici de reduïdes dimensions, d'una sola nau amb un absis semicircular a llevant. Els panys del mur estan fets amb un aparell treballat a cops de martell i sense polir però disposat a trencajunt i formant filades uniformes dels que queden uns 60cm d'alçada màxima. No hi ha vestigis de portalada.</p>
Codi d'element
08061-2
Ubicació
Poble. Turó del Castell.
Història
<p>Aquesta petita església es trobava dins el recinte del castell de Castellgalí. Apareix esmentada el 1292, en el testament de Berenguer Amatller redactat el 27-12-1292 (Fluvià, 1976). No queda clar si aquesta capella actuà com a parròquia en els seus orígens o si tan sols tenia la funció de capella del castell; per aquest motiu moltes vegades la troben anomenada Sant Miquel del Castell, amb la mateixa advocació que la parroquial. L'any 1970 afeccionats del poble van excavar el turó del castell on hi ha l'església i van descobrir les restes d'aquesta. No es conserva material arqueològic. A començaments de l'any 1348 morí, en el castell, Guillema, esposa de Berenguer de Castellgalí; ella hauria volgut rebre sepultura al convent de la Verge del Carme, de la ciutat de Manresa, però, per causa de les 'mortalitates et pestilentias multas', fou enterrada a l'església del castell (Fluvià, 1976).</p>
Coordenades
41.6784000,1.8404400
UTM X
403485
UTM Y
4614720
Any
Municipi
08061
Nom del municipi
Castellgalí
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Dolent
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08061/80431-foto-08061-2-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08061/80431-foto-08061-2-2.jpg
Estil
Romànic|Medieval
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Jaciment arqueològic
Titularitat
Privada
Ús actual
Sense ús
INSPIRE: Tipus
BCIN
INSPIRE: Subtipus
National Monument Record
INSPIRE: Atribut
Defensa
Data de modificació
2020-09-17 00:00:00
Autor de la fitxa
Cortés Elía, Maria del Agua
Autor de l'element
Observacions
També coneguda com Sant Miquel del Castell.
Codi de l'estil
92|85
Codi de la tipologia
1754
Codi de tipologia a sitmun
1.4
Protecció id
1771
Comarca
7