Detall - 80441
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
80441
Títol
L'Exedra
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/lexedra
Bibliografia
<p>Daura, A.; Galobart, J.; Pardo, D. (1987). El jaciment ibero-romà de Boades (Castellgalí-Bages). Manresa. Daura, A.; Galobart, J.; Piñero, J. (1995). L'arqueologia al Bages. Manresa. Centre d'Estudis del Bages. Puig i Cadafalch, (1934). L'arquitectura romana a Catalunya. Barcelona. Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya , 1985. Fitxa nº 16423.</p>
Centuria
III
Notes de conservació
Es troba en un avançat estat de ruïna i l'entorn en males condicions.
Descripció
<p>Cambra de planta semicircular absidial que es manté parcialment dempeus a la zona posterior dels masos Vilaseca i Cadevall, al costat de la carretera que porta a la fàbrica dels Carburos. El parament del mur és format per carreus de pedra natural de la zona, de tamany mitjà i petit que es pot identificar com el conegut amb el nom d''opus vittatum'. Els carreus són ben tallats i disposat en filades horitzontals. Presenta una finestra de dimensions considerables coronada amb un arc de mig punt fet amb teules i maons de terra cuita, en una paret que assoleix els 4m d'alçada. L'exedra s'ha de considerar com una construcció romana, d'època baix imperial, ben característica a partir del segle III. La majoria de viles d'un cert relleu i entitat presenten cambres amb aquestes característiques, amb un marcat caràcter senyorial, utilitzades com a sala de conversa (exedra), de recepció (oecus) o menjar (triclinium).</p>
Codi d'element
08061-12
Ubicació
Boades.
Història
<p>Hem de situar l'exedra dins el conjunt arqueològic de la vila romana de Boades. D'aquest jaciment se'n té coneixement des de principis del segle XX, per una carta conservada a l'Arxiu Històric de Manresa escrita per A. Duràn i Sanpere. Puig i Cadafalch, en la seva obra 'Arquitectura romana a Catalunya', recull la seva existència i la reprodueix fotogràficament. L'any 1932 va ser la primera vegada que es va fer un estudi arqueològic, dins els context d'excavacions portades a terme a la vila romana de Boades. En Joan Roure feu un dibuix guardat a l'A.H.C.M. en el que es mostra la planta i un sondeig. No es tornà a excavar fins el 1984, en què el Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya reprèn el treball, realitzant diversos sondeigs al seu entorn per delimitar les restes i per determinar la seva cronologia (Daura i altres, 1987).</p>
Coordenades
41.6857300,1.8600500
UTM X
405128
UTM Y
4615512
Any
Municipi
08061
Nom del municipi
Castellgalí
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Dolent
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08061/80441-foto-08061-12-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08061/80441-foto-08061-12-2.jpg
Estil
Romà|Antic
Protecció
Inexistent
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Jaciment arqueològic
Titularitat
Privada
Ús actual
Sense ús
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2020-09-17 00:00:00
Autor de la fitxa
Cortés Elía, Maria del Agua
Autor de l'element
Observacions
Material dipositat al Museu Comarcal de Manresa.
Codi de l'estil
83|80
Codi de la tipologia
1754
Codi de tipologia a sitmun
1.4
Protecció id
Comarca
7