Detall - 80454
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
80454
Títol
Jaciment del Castell de Castellgalí
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/jaciment-del-castell-de-castellgali
Bibliografia
<p>Daura, A.; Galobart, J.; Piñero, J. (1995). L'arqueologia al Bages. Manresa. Centre d'Estudis del Bages. Galobart, J. (1983). El castell de Castellgalí, nou jaciment ibèric al Bages. Dovella nº 9. Manresa. Sánchez, E. (1987). El poblament pre-romà al Bages. Manresa. Caixa d'Estalvis de Manresa. Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Fitxa nº I01471, any 1988.</p>
Centuria
I-II aC
Notes de conservació
Les restes del jaciment estàn molt tapades de vegetació.
Descripció
<p>Al turó del castell s'han trobat vestigis d'un anterior establiment ibèric. Es tracta de restes d'un mur que formava la base del que hauria sigut un poblat o fortificació. El mur està orientat d'est a oest i té una llargària de 5,90 m, amb una amplada de 60 cm i 70 cm d'alçada, construït amb grans blocs de pedra disposats alineats, units amb poc morter i pedres petites. L'interior de l'edificació és molt remogut i sense restes materials. Sembla probable que el mur formés part del Castell de Castellgalí i per tant que fos posterior. Únicament es va trobar un fragment de ceràmica grega i ceràmica ibèrica.</p>
Codi d'element
08061-25
Ubicació
Poble. Turó del Castell.
Història
<p>L'any 1970 un grup d'afeccionats locals va fer una excavació al turó del castell en la que van extreure fragments ceràmics ibèrics que van quedar descontextualitzats: àmfora de boca plana, grisa de la costa catalana i campaniana A. Aquestes excavacions van permetre documentar el jaciment. Més tard, la realització dels fonaments del dipòsit d'aigua i algunes excavacions clandestines fetes al castell van motivar l'exhumació. Així el 1983 Joan Galobart va trobar restes de ceràmica datable entre els segles III-I aC, corresponent a finals de l'època ibèrica. Més tard es va descobrir les restes d'un mur que formava la base del que hauria sigut un poblat o de l'antiga fortificació medieval. L'existència al mateix lloc del castell fa pensar que el jaciment ibèric estigui molt arrasat. L'únic que sabem és que al segle II aC va estar ocupat durant cert temps.</p>
Coordenades
41.6752600,1.8418900
UTM X
403601
UTM Y
4614370
Any
Municipi
08061
Nom del municipi
Castellgalí
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Dolent
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08061/80454-foto-08061-25-1.jpg
Estil
Antic|Ibèric|Romà|Medieval
Protecció
Legal
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Jaciment arqueològic
Titularitat
Privada
Ús actual
Sense ús
INSPIRE: Tipus
BCIN
INSPIRE: Subtipus
National Monument Record
INSPIRE: Atribut
Defensa
Data de modificació
2020-09-17 00:00:00
Autor de la fitxa
Cortés Elía, Maria del Agua
Autor de l'element
Observacions
Material dipositat al Museu Comarcal de Manresa. Caldria un estudi rigorós per determinar l'edat i l'origen dels constructors i habitants.
Codi de l'estil
80|81|83|85
Codi de la tipologia
1754
Codi de tipologia a sitmun
1.4
Protecció id
1771
Comarca
7