Detall - 80457
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
80457
Títol
Can Cadevall
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-cadevall
Bibliografia
<p>Daura, A.; Galobart, J.; Pardo, D. (1987). El jaciment ibero-romà de Boades (Castellgalí-Bages). Manresa. Galobart, J. (1985). El jaciment ibero-rompa de Boades (Castellgalí-Bages): les darreres excavacions. Dovella, revista cultural de la Catalunya central. Nº 15, març 1985. Manresa. Planes, J.A.; Serra, J. (1988). Història del Bages. Parcir. Manresa. Sánchez, E. (1987). El poblament pre-romà al Bages. Manresa.</p>
Centuria
XIV
Notes de conservació
Descripció
<p>Aquest mas es troba al nucli antic de Boades, al peu de la carretera que porta a la fàbrica dels Carburos, en el que hi ha una concentració de diferents cases: can Cadevall, can Vilaseca, cal Tet, ca la Francisca, ca l'Úrsul i la desapareguda cal Pedrissó. Cadevall és una casa fruit de diferents ampliacions que s'aixeca molt probablement sobre l'antiga vil·la romana de Boades. És un mas amb estructura clàssica, amb planta, pis i golfes, teulada a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana que s'obre a migdia. Els paraments són de pedra arrebossats i davant la façana hi ha afegit un cos a la meitat esquerra avançant respecte a la façana inicial. Els elements més destacables de l'habitatge actual són el portal d'arc de mig punt adovellat de pedra que s'obre a la façana principal a migdia; el paviment de pedres disposades a plec de llibre que està davant de la façana principal; la volta de pedra a la crugia central de la planta baixa i dues antigues tines circulars folrades amb cairons que actualment no tenen ús. No hi ha cap data inscrita.</p>
Codi d'element
08061-28
Ubicació
Boades. Nucli antic.
Història
<p>Aquesta casa, igual que les contigües, està feta sobre l'antiga vila romana de Boades, fet que fa pensar que re-uilitzaria elements d'aquest emplaçament originari. Després d'un període sense dades històriques des del moment d'ocupació de la vil·la, tornem a trobar documentació del mas Cadevall que conserva quatre pergamins del segle XIV. El més antic de 1314 i el més modern de 1391, que tracten de diferents herències familiars i censals de propietat. Als segles XV, XVI i XVII tornem a trobar documentació que fa referència al mas. En el fogatge de 1497 es cita a Gabriel Casadeval; al Llibre de cobraments del rector de Castellgalí (ASM) el 1715 surt el mas Casadevall. Al capbreu de 1730 (ASM) surt Joan Casadevall al mas Casadevall. En aquest mateix capbreu es cita a Magí Ursol a casa de Munt, amb la qual cosa veiem que Cadevall era la casa de vall i can Úrsul era la casa de munt, degut a la ubicació que ocupen ambdues cases al nucli de Boades. Suposem per la documentació, que la casa ha tingut un ocupament continuat al menys des del segle XIV.</p>
Coordenades
41.6855000,1.8599200
UTM X
405117
UTM Y
4615486
Any
Municipi
08061
Nom del municipi
Castellgalí
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08061/80457-foto-08061-28-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08061/80457-foto-08061-28-2.jpg
Estil
Modern|Contemporani|Medieval
Protecció
Inexistent
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2020-09-16 00:00:00
Autor de la fitxa
Cortés Elía, Maria del Agua
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
94|98|85
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
7