Detall - 80459
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
80459
Títol
Can Vilaseca
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-vilaseca
Bibliografia
<p>Daura, A.; Galobart, J.; Pardo, D. (1987). El jaciment ibero-romà de Boades (Castellgalí-Bages). Manresa. Galobart, J. (1985). El jaciment ibero-rompa de Boades (Castellgalí-Bages): les darreres excavacions. Dovella, revista cultural de la Catalunya central. Nº 15, març 1985. Manresa. Planes, J.A.; Serra, J. (1988). Història del Bages. Parcir. Manresa. Sánchez, E. (1987). El poblament pre-romà al Bages. Manresa.</p>
Centuria
XIV
Notes de conservació
Descripció
<p>Aquest mas es troba al nucli antic de Boades, al peu de la carretera que porta a la fàbrica dels Carburos, en el que hi ha una concentració de diferents cases: can Cadevall, can Vilaseca, cal Tet, ca la Francisca, ca l'Úrsul i la desapareguda cal Pedrissó. Can Vilaseca és una casa fruit de diferents ampliacions que s'aixeca molt probablement sobre l'antiga vil·la romana de Boades. A la casa antiga se li han unit altres cases o coberts i actualment una casa més nova unida a l'antiga mitjançant un passadís que forma a sota un pas camí cobert amb volta de canó de pedra amb un dels arcs una mica apuntat. La casa més antiga és de pedra, de planta, pis i golfes sota teulada amb la teulada a doble vessant, façana oberta a migdia. Els murs són de blocs de pedra petits però ben disposats i encara es poden apreciar espitlleres a la planta baixa corresponents als cellers que són de volta de canó de pedra. Destaca el pas entre la casa antiga i la més nova, que deixa pas al camí amb paviment de pedra. La casa conserva dues tines circulars folrades amb cairons. Al costat de la casa, per la zona de tramuntana, es troben les restes de l'exedra romana.</p>
Codi d'element
08061-30
Ubicació
Boades. Nucli antic.
Història
<p>Aquesta casa, igual que les contigües, està feta sobre l'antiga vila romana de Boades, fet que fa pensar que re-uilitzaria elements d'aquest emplaçament originari. No es disposa de documentació directa d'aquest mas, tan sols referència a fogatges i altra documentació pública. Al Llibre de cobraments del rector de Castellgalí (ASM) el 1715 surt el mas Vilaseca; al capbreu de 1730 (ASM) surt Andreu Vilaseca al mas Vilaseca dit antigament Palliser i especifica que es troba a la sagrera de Boades. Tot i no disposar de més documentació, suposem que aquesta casa, igual que les contigües Úrsul, Cadevall i cal Tet, ha tingut un ocupament continuat al menys des de l'edat mitjana.</p>
Coordenades
41.6855400,1.8602200
UTM X
405142
UTM Y
4615491
Any
Municipi
08061
Nom del municipi
Castellgalí
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08061/80459-foto-08061-30-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08061/80459-foto-08061-30-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08061/80459-foto-08061-30-3.jpg
Estil
Modern|Medieval
Protecció
Inexistent
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Edifici
Titularitat
Privada
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2020-09-16 00:00:00
Autor de la fitxa
Cortés Elía, Maria del Agua
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
94|85
Codi de la tipologia
45
Codi de tipologia a sitmun
1.1
Protecció id
Comarca
7