Detall - 80470
Tipus de contingut: patrimonicultural | Dataset: patrimoni_cultural
Id
80470
Títol
Carrer Montserrat
Url
https://patrimonicultural.diba.cat/element/carrer-montserrat
Bibliografia
<p>Vila, J., Melgosa, J. (1996). Els noms de les cases (I). L'Amigant nº 5, maig 1996.</p>
Centuria
XVIII-XIX
Notes de conservació
Descripció
<p>És un carrer del nucli urbà antic de Castellgalí. Es troba a l'extrem oposat del carrer Manresa, a la part més meridional del nucli antic i formant part de l'eixample cap a la urbanització Mas Planoi, a continuació del carrer Sant Antoni. Discorre pel costat del turó en el que s'aixeca el nucli, de manera que discorre bastant planer fins a l'inici de la urbanització moderna del Mas Planoi. Les cases s'arrengleren a la banda de migdia, aprofitant el pendent, mentre que a la banda de tramuntana les cases més antigues han anat desapareixent deixant pas a noves construccions. L'estructura de les cases segueix una tipologia similar, essent cases aïllades tipus mas, amb planta i dos pisos, teulada a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal de la casa. Les portes allindades, igual que les finestres i l'obra és de pedra vista amb el contorn de finestres i portes fetes de blocs ben escairats. Cases del costat de migdia: -Nº 1 cal Ferreró: Hi havia hagut una fusteria que regentava l'amo de cal Jaumató. Destaquen els contraforts a la façana i les espitlleres a la planta baixa. -Nº 5: cal Carnestoltes: el 1724 un dels funcionaris reals que va fer el cadastre del poble era anomenat Carnestoltes. El 1870 Josep Pladellorens era conegut amb aquest sobrenom. Antigament era coneguda com cal caganer, el nom el portà una noia de Sant Cristòfol que entrà per jove, ja que el seu pare era conegut així. -Nº 15 Cal Gori. Casa amb estructura de mas. Conserva una cisterna amb corriola. Cases del costat de tramuntana: -s/n cal Sastre Boig: desapareguda, era situada davant cal Ferreró. Hi havia una sastreria de l'amo de cal Salat. -s/n cal Cabrit: desapareguda. -Nº 6-8 cal Pinyot. -Nº 10 cal Serra: abans cal Jaumeta, després cal Campaner ja que en Pere Serra va ser campaner.</p>
Codi d'element
08061-41
Ubicació
Nucli antic. Carrer Montserrat.
Història
<p>El carrer com a tal es conformaria a inicis del segle XIX o finals del XVIII. Originàriament era el pas de l'antic camí Ral de Barcelona a Manresa i les cases s'assentarien degut a l'ampliació del nucli urbà en un moment d'increment demogràfic. Probablement les primeres cases mantenien una estructura de casa aïllada o mas, mentre que amb el temps es van construir cases entre mig donant forma de carrer al conjunt.</p>
Coordenades
41.6724900,1.8383600
UTM X
403303
UTM Y
4614066
Any
Municipi
08061
Nom del municipi
Castellgalí
Tipus d'accés
Fàcil
Estat de conservació
Bo
Imatges
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08061/80470-foto-08061-41-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08061/80470-foto-08061-41-2.jpg
Estil
Contemporani|Modern
Protecció
Inexistent
Àmbit
Patrimoni immoble
Tipologia
Conjunt arquitectònic
Titularitat
Pública
Ús actual
Residencial
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
2020-09-17 00:00:00
Autor de la fitxa
Cortés Elía, Maria del Agua
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
98|94
Codi de la tipologia
46
Codi de tipologia a sitmun
1.2
Protecció id
Comarca
7